Ankety

Dotazník pro občany ke Strategického plánu rozvoje města Jevíčko


Prosíme naše spoluobčany o vyplnění, předem děkujeme. Vedení města.

Otevřít dotazník

Dotazník ve verzi pro tisk (ke stažení zde img_pdf.png)

Ankety města na měsíc březen 2023


Svoz komunálního směsného odpadu o prázdninách + zřízení dětské skupiny

Anketní lístky (ke stažení zde img_pdf.png) odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také e-mailem na infocentrum@jevicko.cz.

Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti/kolektivy sportovního, kulturního a spolkového života  pro rok 2022

Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Hodnotící orgán: Rada města

Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:

  1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného návrhu pomocí anketního lístku, který bude potvrzen navrhující organizací, sportovním oddílem, spolkem nebo jednotlivými občany.
  2. Ve druhém kole provede Rada města užší výběr oceněných osobností a kolektivů v jednotlivých oblastech (v případě jednotlivců i ve věkových kategoriích).

 

  1. Vyhlašované oblasti:                                                4. Vyhlašované kategorie (pouze pro jednotlivce):
  1. osobnost/kolektiv sportovního života                   1. žáci a studenti do 18 let
  2. osobnost/kolektiv kulturního života                      2. dospělí 19 až 60 let
  3. osobnost/kolektiv spolkového života                    3. senioři nad 60 let

 

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko, ke stažení zde img_pdf.png) odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také naskenované e-mailem na infocentrum@jevicko.cz. Termín pro odevzdání nebo zaslání anketních lístků do 31. 1. 2023.

 

Rada města Jevíčko