Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko, CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000403

Předmětem projektu je pořízení nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky na vodu. Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území.

Rozpočet projektu: 7 428 190,00

Výše dotace (90 %): 6 685 371,00

Realizace projektu/pořízení techniky: 2017 

Projekt "Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko" je spolufinancován Evropskou unií.

2017_eucas_01_b.jpg

2017_eucas_02_b.jpg

2017_eucas_03_b.jpg