1. 7. 2021 Humanitární sbírka pro Jižní Moravu

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko a Město Jevíčko děkuje všem dárcům, kteří se zapojili do humanitární sbírky pro Jižní Moravu a darovali potřebné materiální vybavení. Odvoz většiny materiálu proběhl 1.7.2021 do postižených oblastí prostřednictvím techniky a členů SDH Jevíčko. Zbývající materiál bude na místo předán dle aktuálních požadavků Hasičského záchranu sboru JmK, který jednotlivé dodávky koordinuje.

sbirka_01.jpg

sbirka_02.jpg