Místostarosta

Mgr. Miroslav Šafář
 

kontakt:
mobil 734 536 216, telefon 461 327 
e-mail: 
safar@jevicko.cz

img_zastupitel_02_b.jpg

Kompetence místostarosty Mgr. Miroslava Šafáře:

 • činnost příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ, ZUŠ
 • sociální oblast a činnost pečovatelské služby
 • oblast odpadového hospodářství města a životního prostředí
 • oblast územního plánování města
 • oblast grantových a dotačních programů Města Jevíčko a Pardubického kraje
 • oblast úvěrové politiky města
 • činnost komisí rady a výborů zastupitelstva
 • spolupráce s tajemníkem Městského úřadu Jevíčko na přípravě podkladů pro jednání rady a zastupitelstva
 • spolupráce s tajemníkem Městského úřadu Jevíčko na přípravě vnitřních předpisů MěÚ a Města Jevíčka a obecně závazných vyhlášek zastupitelstva a nařízení rady
 • činnost organizační složky Městské knihovny
 • komunikace s Kabelovou televizí CZ
 • vyřizování stížností a peticí ve vztahu k Městu Jevíčku
 • předsednictví Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko
 • spolupráce s vedením Gymnázia Jevíčko
 • členství ve školské radě ZŠ Jevíčko za zřizovatele
 • účast na zasedáních Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a mikroregionu Moravskotřebovska-Jevíčska (v případě neúčasti starosty)
 • jednání s obyvateli místních částí Zadní Arnoštov a Mařín a vyřizování jejich podnětů