Modernizace spolkové části domu hasičů

Název projektu: Modernizace spolkové části domu hasičů
Reg. č. projektu: 21/005/19210/453/200/000335

 
Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace podlahových krytin ve spolkové části domu hasičů Jevíčko.
 
Celkové náklady projektu: 496.236 Kč
Výše dotace: 199.200 Kč
 
Realizace projektu: 11/2021 – 06/2022
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova

img_dumhasicu.jpg

dum_hasicu_podlahy_1.jpg

dum_hasicu_podlahy_2.jpg

dum_hasicu_podlahy_3.jpg

dum_hasicu_podlahy_4.jpg