Modernizace spolkové části domu hasičů

Název akce: Modernizace spolkové části domu hasičů
Popis: Cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace podlahových krytin ve spolkové části domu hasičů Jevíčko. V rámci stavebních prací došlo k montáči vnitřních a vnějších keramických dlaždic v rozsahu cca 70 m2 vč. sovisejících přípravných prací. Dále proběhla montáž PVC a vinyl podlah v rozsahu cca 176 m2 s vyrovnáním podkladů samonivelační hmotou. Na projekt byla čerpána dotace ze SZIF ve spolupráci s Místní akční skupinou Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
Celkové náklady: 496.236 Kč
Dotační podpora: 199.200 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Spolufinancováno Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova
Realizace akce: 11/2021 – 06/2022

20220907_modernizace_dum_hasicu00001.jpg

20220907_modernizace_dum_hasicu00002.jpg

20220907_modernizace_dum_hasicu00003.jpg

20220907_modernizace_dum_hasicu00004.jpg

20220907_modernizace_dum_hasicu00005.jpg

20220907_modernizace_dum_hasicu00006.jpg

20220907_modernizace_dum_hasicu00007.jpg