Modernizace vybavení pro spolkovou činnost v KD ASTRA

Název projektu: Modernizace vybavení pro spolkovou činnost v KD ASTRA
Registrační číslo projektu: 22/007/19210/453/200/003256

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 625 499 Kč
Výše dotace: 1 838 054 Kč

Realizace projektu: 06/2022 – 06/2023

Výsledkem projektu je modernizace vybavení KD, pořízení teleskopické tribuny, 180 stohovatelných židlí a 40 skládacích stolů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova

img_kd_astra_eu.jpeg