Oprava hradeb úsek I Malé náměstí č. p. 118

Popis: V rámci programu regenerace MPZ Jevíčko byly obnoveny hradby ve východním úseku „I“ ve dvorním traktu č. p. 118. Jedná se o část úseku od bývalé Jaroměřické brány severním směrem. Těleso hradeb bylo pokryto břečťanem, který je částečně zpevňoval a současně jeho kořenový systém působil negativně na soudržnost kamene, tento musel být do značné hloubky mechanicky odstraněn. Došlo k doplnění uvolněného a nesoudržného zdiva, statickému zajištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů s následným přespárováním. Již roce 2014 byla z bezpečnostních důvodů stabilizovaná kratší část hradeb přiléhajících k zahradě č. p. 97, která se vlivem erozivních procesů již značně vydrolovala. Realizace TOFRA-STAVBY s. r. o. Jevíčko.
Celkové náklady: 361.025 Kč
Dotační podpora: 125.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury ČR
Realizace akce: 09 - 11/2020

2020_hradby_01.jpg

2020_hradby_02.jpg

2020_hradby_03.jpg

2020_hradby_04.jpg

2020_hradby_05.jpg

2020_hradby_06.jpg

2020_hradby_07.jpg

2020_hradby_08.jpg

2020_hradby_09.jpg