Oprava komunikace ulice Dr. Klimeše v Jevíčku

Název akce: 09/2022 Oprava komunikace ulice Dr. Klimeše v Jevíčku
Popis: Z důvodu propadlého povrchu komunikace v místě uložení inženýrských sítí z dřívějších dob zejména plynovodu a jeho přípojek byla v části komunikace odfrézována finální asfaltová vrstva, bylo provedeno výškové vyrovnání a osazení uličních vpustí, kanalizačních poklopů a následně provedena pokládka nové asfaltové vrstvy se zálivkou spár. Opravu komunikace provedla společnost Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, cestmistrovství Moravská Třebová.
Celkové náklady: 284 967,- Kč s DPH
Dotační podpora: bez dotační podpory
Spolufinancováno z jiných zdrojů: ne
Realizace akce: září 2022

20220907_oprava_dr_klimese00001.jpg

20220907_oprava_dr_klimese00002.jpg

20220907_oprava_dr_klimese00003.jpg

20220907_oprava_dr_klimese00004.jpg

20220907_oprava_dr_klimese00005.jpg

20220907_oprava_dr_klimese00006.jpg

20220907_oprava_dr_klimese00007.jpg

20220907_oprava_dr_klimese00008.jpg