Organizační změna na MěÚ Jevíčko

Rádi bychom informovali širokou veřejnost, že na městském úřadě došlo k organizační změně spočívající v tom, že k 31. 12. 2021 došlo na základě rozhodnutí rady města ke zrušení Přestupkové komise pro projednávání přestupků.

Od 1. 1. 2022 bylo zřízeno Právní oddělení městského úřadu. Pracovníkem tohoto oddělení je paní JUDr. Alena Jahodová, která bude vykonávat pozici právníka včetně projednávání přestupků a jiných správních deliktů a rozhodování o nich. Právní oddělení bude dále zabezpečovat tvorbu právních a vnitřních předpisů města po legislativní i obsahové stránce a vnitřních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu. Právním oddělením budou poskytovány právní konzultace a porady výhradně orgánům města a subjektům, jejichž zřizovatelem je město.

Kontakt na paní JUDr. Alenu Jahodovou viz https://www.jevicko.cz/kontakty  

tel.: 464 620 508
mobil: 704 979 007
e-mail: jahodova@jevicko.cz

Konzultace a právní poradenství pro veřejnost již tedy nebude ze strany JUDr. Aleny Jahodové vykonávána.

Bc. Pavel Sedlák – tajemník MěÚ