Jevíčko, obd. K TS383 – zákon. důvody, OP, kabely NN, VN

Vážení občané,
informujeme Vás o provádění stavby: „ Jevíčko, obd. K TS383 – zákon. důvody, OP, kabely NN, VN“.
Jedná se o zřízení nové trafostanice na ulici Okružní III a uložení nového kabelového vedení elektro NN a VN v komunikaci a v chodníku na ulicích Okružní III a Brněnská v Jevíčku.
Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Dodavatel stavby je VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, stavbyvedoucí Jaroslav Jireček tel. 734 393 983.
Subdodavatel zemních prací je      AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, stavbyvedoucí Vlastimil Vrána tel. 602 151 250.
Termín zahájení stavby 15.8.2022 a dokončení 9.11.2022.
V souvislosti s prováděním stavby upozorňujeme na dílčí dopravní omezení v uvedené části města, která by měla probíhat dle předloženého harmonogramu v příloze.


Vedení Města Jevíčka.

img_uzavirka_brnenska.jpg