Sběr jedlých olejů v PET lahvích

Vážení spoluobčané,

ve spolupráci se svozovou společností SUEZ Využití zdrojů a.s. máte nově možnost ukládat zdarma ve sběrném dvoře použitý jedlý olej v PET lahvích. Tyto budou umístěny v plastovém kontejneru a následně svezeny.

Tato nová služba má několik důležitých aspektů:

  • použité jedlé oleje a tuky jsou recyklovány a využívány na výrobu biopaliv, což má velký význam pro životní prostředí,
  • pokud jsou jedlé oleje a tuky vylévány do kanalizace, způsobují velké problémy, dochází k jejich usazování a následnému ucpávání potrubí,
  • usazený tuk urychluje korozi kanalizačních potrubí. Tuky se částečně rozloží a vzniklé mastné kyseliny proces koroze stěn potrubí urychlí, čímž se snižuje životnost kanalizační sítě,
  • s velkými náklady je spojena likvidace tuků, které „přitečou“ do čistírny odpadních vod (viz foto).

img_olejecistickav.jpg

Ve spolupráci se spol. SUEZ Využití zdrojů a.s. Mgr. Miroslav Šafář