Stavební úpravy objektu Barvířská 560, Jevíčko

Stavební úpravy objektu Barvířská 560, Jevíčko
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0010427

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v městě Jevíčko, které umožní osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.
Celkové náklady projektu: 12,6 mil. Kč
Výše dotace: 9,66 mil. Kč
Realizace projektu: 2019/2020Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

2019_barvirska560_01_b.jpg

2019_barvirska560_02_b.jpg

2019_barvirska560_03_b.jpg