Zákon č. 106/1999 Sb

img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2019 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2018 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2017 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2016 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2015 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2014 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2013 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2012 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2011 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)
img_pdf.png Výroční zpráva za rok 2010 k zákonu 106/99 Sb. (PDF)

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. 2-T/2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF)

Sazebník o stanovení úhrad nákladů za poskytování informací (PDF)
Formulář pro poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (WordPDF)

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2020
PDF 
Žádost o informace ze dne 26. 7. 2020 zaevidovaného pod č. j. TAJ/2581/2020 ve věci žádosti Mgr. Petra Cinka z Letohradu o poskytnutí informací týkající se využívání elektronické spisové služby (eSSL) městským úřadem.
PDF Žádost o informace ze dne 26. 5. 2020 zaevidovaného pod č. j. MěÚ/1857/2020 ve věci žádosti za společnosti RPSC ideas, s. r. o. 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc o poskytnutí informací týkající se žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ a žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Jevíčko“. Přílohyimg_zip.png
PDF Žádost o informace ze dne 5. 5. 2020 zaevidovaného pod č. j. MěP/1511/2020 ve věci žádosti za společnosti NAVITEL, s. r. o., Jana Šubrta, Chief Cartographer o poskytnutí informací týkající se umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti.
PDF Žádost o informace ze dne 23. 4. 2020 ve věci žádosti Markéty Šimkové, Horníkova 2062/28, 628 00 Brno o poskytnutí informací týkající se řešení případů o možných průtazích v úředních řízení o postizích úředníků za průtahy a o přijetí systémových opatření k řešení situací.
PDF Žádost o informace ze dne 6. 2. 2020 společnosti AMA, s. r. o. IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01 o poskytnutí informací investičních plánů města pro rok 2020.

2019
PDF Žádost o informace ze dne 17. 8. 2019 a 18. 8. 2019 ve věci subjektů Domistav CZ, a. s., IČO: 27481107 a DOMISTAV HK, s. r. o., IČO: 26007177
PDF Žádost o informace ze dne 3. 1. 2019 – spolupráce města s moderátorem panem Petrem Vojnarem
 

2018
PDF Žádost o informace ze dne 21. 11. 2018 k zodpovězení otázek týkající se kastračního programu
PDF (příloha PDF) Žádost o informace ze dne 23. 8. 2018 o poskytnutí recenzích posudků na publikaci Jevíčko
PDF Žádost o informace ze dne 22. 5. 2018 k nařízení GDPR 
PDF Žádost ze dne 12. 2. 2018 o informace k zajišťování voleb do Parlamentu ČR v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
PDF Žádost ze dne 11. 1. 2018 o informace k investičním plánům města pro rok 2018

2017
PDF Žádost ze dne 5. 10. 2017 o informace zaměstnaneckého poměru v knihovně města
PDF Žádost ze dne 14. 7. 2017 o vymáhání daňových nedoplatků
PDF Žádost ze dne 15. 6. 2017 o informace k veřejnému osvětlení
PDF Žádost ze dne 23. 2. 2017 o informace o šikanózních žádostech
PDF Žádost ze dne 16. 2. 2017 o informace k investičním plánům města pro rok 2017