Zateplení bytového domu č.p. 98 v Jevíčku

Zateplení bytového domu č.p. 98 v Jevíčku
Datum realizace 1.1.2016 - 31.12.2017.
Město Jevíčko podalo žádost v rámci 37. výzvy IROP na energetické úspory v bytových domech.
Předmětem projektu je realizace úsporných opatření pro zvýšení úspory energií v Jevíčku v bytovém domě čp. 98, který dlouhodobě vykazuje vysokou spotřebu energií. Projekt je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí na obálce objektu, čehož se dosáhne realizací stavebních prací (zateplení obvodových stěn, stropu pod nevytápěnou půdou, výměna výplní) a provedení vyregulování otopné soustavy navazující na realizaci stavebních prací.
Projekt vede ke zvýšení energetické účinnosti tj. množství uspořené energie. Cílem projektu je úspora celkové dodané energie, dosažení lepší klasifikační třídy celkové dodané energie, splnění požadavků pro nákladově optimální úroveň a dosažení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.
Po skončení projektu bude dosaženo nové třídy energetické náročnosti budovy a to C oproti původní G.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

2017_eukrivankova98_01_b.jpg

2017_eukrivankova98_02_b.jpg

2017_eukrivankova98_03_b.jpg