Zateplení bytového domu čp 782 v Jevíčku

img_irop_cz.jpg

Zateplení bytového domu čp. 782 v Jevíčku
Město Jevíčko podalo žádost v rámci 37. výzvy IROP na energetické úspory v bytových domech. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy s důrazem na obnovitelné zdroje a podpora implementace směrnice o energetické účinnosti. Datum realizace 1.4.2019 - 30.6.2019. Projekt je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí na obálce objektu, čehož se dosáhlo realizací stavebních prací - zateplením obvodového pláště, výměnou okenních výplní, izolací stropu suterénu s izolací podlahy půdních prostor a vyregulováním otopné soustavy navazující na realizaci stavebních prací. Výsledkem projektu je dosažení lepší klasifikační třídy celkové dodané energie, splnění požadavků pro nákladově optimální úroveň a dosažení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Po ukončení projektu bude dosaženo nové třídy energetické náročnosti budovy a to B oproti původní D. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

img_eu2019_782.jpg

eu2019_cp782_01_b.jpg

eu2019_cp782_02_b.jpg

eu2019_cp782_03_b.jpg