Zateplení bytového domu čp 783 v Jevíčku

Zateplení bytového domu čp 783 v Jevíčku
Projekt je realizován v rámci výzvy 37 IROP. Účelem realizace projektu je snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy s důrazem na obnovitelné zdroje a podporuje implementaci směrnice o energetické účinnosti. V rámci projektu je provedeno zateplení obvodového pláště, výměna okenních výplní, izolace stropu suterénu a izolace podlahy půdních prostor. Realizovaná opatření povedou k trvalému snížení spotřeby energií a zvýšení energetické účinnosti. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

2019_dum783_01_b.jpg

2019_dum783_02_b.jpg

2019_dum783_03_b.jpg