Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku

img_irop_cz.jpg

Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku
Popis projektu:
 Tento projekt je zaměřen na modernizaci a zkvalitnění pečovatelské služby města Jevíčko poskytované ambulantní i terénní formou. Realizace projektu přinese zvýšení dostupnosti a kvality služby osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým sociálním vyloučením a chudobou.
Realizace projektu spočívá v nahrazení stávajícího zastaralého a poruchového vozidla pro terénní službu s cílem lepší dostupnosti klientům, dále v modernizaci centra osobní hygieny, které je využíváno pro služby klientů v oblasti osobní hygieny a pořízení sušičky prádla pro zlepšení služeb klientům pečovatelské služby Jevíčko.

Celkové předpokládané náklady projektu činí: 1 316 000,-Kč

Realizace projektu: 2021, Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  3.výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb

img_eu2021_pec_sluzby.jpg