Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko

img_eu2021_logo.jpg

Název projektu: Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko
Reg. č. projektu: 
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003686

Cílem projektu je rekonstrukce objektu požární zbrojnice v Jevíčku, který odpovídá požadavkům a potřebám jednotky SDH Jevíčko.

Celkové náklady projektu: 
11 976 016,00 Kč
Výše dotace: 10 778 414,40 Kč

Realizace projektu: 2021 -2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

img_eu2021_zbrojnice.jpg