Milostivé léto 3

Vážení občané,

město Jevíčko se připojilo k oddlužovací akci „Daňové milostivé léto“, která umožňuje občanům zbavit se výhodně dluhů na místních poplatcích.

Pokud dlužníci v období do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na místním poplatku a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny.

Na jaké dluhy se daňové milostivé léto vztahuje

 

Akce se týká pouze příslušenství vzniklých do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje.

Odpustit lze jak příslušenství k dluhům vymáhaných exekučně, tak i těch, u nichž k exekuci ještě nedošlo.

Jako příslušenství dluhu se rozumí:

  • zvýšení poplatku
  • náklady řízení včetně exekučních nákladů

K jejich odpuštění dojde na základě úhrady nebo zániku původního dluhu.

 

 

Informační leták - Milostivé léto 2023   ( soubor PDF )

Žádost o odpuštění příslušenství      (soubor  WORD )

Žádost o odpuštění příslušenství - splátky  ( soubor WORD )