Vítejte na stránkách města Jevíčka

Novinky ve městě
novinka_11879
29.05.2024

Informační brožura k Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice

více...
novinka_11878
29.05.2024

Jevíčský zpravodaj - červen 2024

více...
novinka_11855
20.05.2024

Oznámení voličům ...

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 ve městě JEVÍČKO

více...
novinka_11568
08.02.2024

Informace od pečovatelské služby

Samostatný web pečovatelské služby naleznete na www.psjevicko.cz

více...
Úřední deska
23.12.2013[pdf, 23.38 kB]
Informace o konání 37. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 1. 2014
23.12.2013[pdf, 26.07 kB]
Usnesení z 83. schůze Rady města Jevíčka konané dne 16. 12. 2013
18.12.2013[pdf, 225.66 kB]
Potvrzení převzetí petice, kterou sestavil Mgr. Miroslav Šafář
18.12.2013[pdf, 103.05 kB]
Potvrzení převzetí petice, kterou sestavila Ing. Zdeňka Jirásková
18.12.2013[pdf, 35.12 kB]
Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 11. 12. 2013
17.12.2013[pdf, 144.06 kB]
Analýza k návrhu na splynutí Gymnázium Jevíčko a MT
17.12.2013[pdf, 875.17 kB]
Vyjádření k zaslané analýze k návrhu splynutí Gymnázií Moravská Třebová a Jevíčko
16.12.2013[pdf, 41.9 kB]
Usnesení Regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko k usnesení Rady Pardubického kraje R/749/13 ze dne 5. 12. 2013
16.12.2013[pdf, 121.04 kB]
Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2014
14.12.2013[pdf, 33.43 kB]
Region Moravskotřebovsko-Jevíčsko podporuje nesouhlas jevíčských zastupitelů
13.12.2013[pdf, 69.34 kB]
Email zastupitelům Pardubického kraje
13.12.2013[pdf, 249.76 kB]
Podpora nesouhlasu města Jevíčko se splynutím Gymnázia Moravská Třebová s Gymnáziem Jevíčko od starostů okolních obc ...
12.12.2013[pdf, 3.97 MB]
Rozhodnutí o umístění stavby - Protipovoďnová opatření obce Slatina
11.12.2013[pdf, 780.86 kB]
Stanovisko Zastupitelstva města Jevíčko k usnesení Rady Pardubického kraje R/749/13 ze dne 5. 12. 2013 ve věci schvá ...
11.12.2013[pdf, 623.19 kB]
Výpis usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 11. prosince 2013
10.12.2013[pdf, 21.16 kB]
ČSÚ hledá domácnosti pro statistiku rodinných účtů
06.12.2013[pdf, 476.96 kB]
Zahájení řízení o územním plánu Biskupice
04.12.2013[pdf, 19.49 kB]
Usnesení z 82. schůze Rady města Jevíčka konané dne 2. 12. 2013
04.12.2013[pdf, 474.09 kB]
Částečné zrušení exekuce - nemovitost, Pospíšilová
28.11.2013[pdf, 28.46 kB]
Usnesení z 81. schůze Rady města Jevíčka konané dne 25. 11. 2013
28.11.2013[pdf, 142.63 kB]
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Rozpočet na rok 2014 návrh
25.11.2013[pdf, 48.59 kB]
Rozpočet Města Jevíčko na rok 2014 - návrh
22.11.2013[pdf, 22.01 kB]
Informace SITA CZ o změně svozu komunálního odpadu
22.11.2013[pdf, 23.21 kB]
Informace o konání 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 11. 12. 2013
20.11.2013[pdf, 225.74 kB]
Prodej nemovitého majetku - budova Jaroměřice č.p. 348 na pozemku p.č.st. 327 a části pozemků p.č.st. 327 - zastavěn ...
20.11.2013[pdf, 34.79 kB]
Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 13. 11. 2013
14.11.2013[pdf, 50.89 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy ...
07.11.2013[pdf, 21.77 kB]
Usnesení z 80. schůze Rady města Jevíčka konané dne 4. 11. 2013
06.11.2013[pdf, 275.28 kB]
Záměr prodeje - prodej pozemku p.č. 1267/45 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
04.11.2013[pdf, 1.07 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.11.2013 - Jevíčko
04.11.2013[pdf, 1.07 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.11.2013 - Zadní Arnoštov, osada Lípa, Mařín
04.11.2013[pdf, 962.17 kB]
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - Protipovodňová opatření obce Slatina
31.10.2013[pdf, 450.92 kB]
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje Pardubického kraje - Aktualizace č. 1
29.10.2013[pdf, 22.91 kB]
Informace o konání 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 11. 2013
26.10.2013[pdf, 927.06 kB]
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25.10.2013[pdf, 417.39 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Modernizace silnice II/366 Zadní Arnoštov - Jevíčko
24.10.2013[pdf, 627.47 kB]
Stavební povolení - Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku - SO 3.1 komunikace
23.10.2013[pdf, 21.59 kB]
Usnesení z 79. schůze Rady města Jevíčka konané dne 21. 10. 2013
21.10.2013[pdf, 18.86 kB]
Telefonní spojení do volebních místností PÚ Jevíčko
21.10.2013[pdf, 35.66 kB]
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 16. 10. 2013
18.10.2013[pdf, 24.29 kB]
Koncese pro prodej alkoholu
17.10.2013[pdf, 12.23 kB]
Provoz TIC Jevíčko ve dnech 23. 12. 2013 - 3. 1. 2014
17.10.2013[pdf, 12.34 kB]
Provoz veřejných WC ve dnech 23. 12. 2013 - 3. 1. 2014
17.10.2013[pdf, 12.32 kB]
Provoz Městského úřadu Jevíčko ve dnech 23. 12. 2013 - 3. 1. 2014
08.10.2013[pdf, 22.51 kB]
Usnesení z 78. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 10. 2013
07.10.2013[pdf, 124.93 kB]
Ocenění Pardubického kraje
03.10.2013[pdf, 235.92 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p.č. 5467 - neplodná půda o výměře 8799 m2 v k.ú. Jevíčko-předměstí ...
03.10.2013[pdf, 288.88 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Rybník na pozemku p.č. 5328 - vodní plocha, p.č. 5338 - ostatní plocha a p.č. 5325 - t ...
03.10.2013[pdf, 31.3 kB]
Usnesení z 77. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. 9. 2013
03.10.2013[pdf, 373.52 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Revitalizace Palackého nám. v Jevíčku SO 3.1 komunikace ...
30.09.2013[pdf, 270.89 kB]
Záměr prodeje - prodej části pozemku p.č. 518/62 - orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí
30.09.2013[pdf, 303.25 kB]
Záměr prodeje - prodej pozemku p.č. 1502/66 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
27.09.2013[pdf, 2.01 MB]
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Povodňová opatření obce Slatina
27.09.2013[pdf, 23.15 kB]
Informace o konání 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 16. 10. 2013
27.09.2013[pdf, 26.15 kB]
Oznámení o době a místě konání voleb
24.09.2013[pdf, 1.01 MB]
Zastavení řízení - Bioplynová stanice 0,6 MW, Jevíčko
24.09.2013[pdf, 27.29 kB]
Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 18. 9. 2013
23.09.2013[pdf, 531.69 kB]
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17.09.2013[pdf, 217.54 kB]
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v městě Jevíčko pro volby do Poslanecké sněmovny Parla ...
11.09.2013[pdf, 6.82 MB]
Veřejná vyhláška - Rozsah záplavového území významného vodního toku Jevíčka na území Pardubického kraje ...
11.09.2013[pdf, 23.53 kB]
Usnesení z 76. schůze Rady města Jevíčka konané dne 9. 9. 2013
10.09.2013[pdf, 727.46 kB]
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Sběrný dvůr v Jaroměřicích
06.09.2013[pdf, 120.3 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice (a zpět)
05.09.2013[zip, 4.78 MB]
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ ...
05.09.2013[pdf, 1.35 MB]
Dražební vyhláška - Trejtnar
05.09.2013[pdf, 232.01 kB]
Výzva a k podání nabídky a prokázaní kvalifikace k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENER ...
28.08.2013[pdf, 233.18 kB]
Pronájem nemovitého majetku - část pozemku p.č. 1311/1 - ostatní plocha v k.ú. Zadní Arnoštov
28.08.2013[pdf, 21.77 kB]
Usnesení z 75. schůze Rady města Jevíčka konané dne 26. 8. 2013
27.08.2013[pdf, 29.62 kB]
Vyhlášení výběrového řízení pro posouzení žádostí o půjčky k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci by ...
27.08.2013[doc, 30.5 kB]
Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Jevíčko
26.08.2013[pdf, 353.07 kB]
Exekuční příkaz 1 - Lang
26.08.2013[pdf, 364.36 kB]
Exekuční příkaz 2 - Lang
26.08.2013[pdf, 359.67 kB]
Exekuční příkaz 3 - Lang
26.08.2013[pdf, 359.05 kB]
Exekuční příkaz 4 - Lang
26.08.2013[pdf, 355.69 kB]
Exekuční příkaz 5 - Lang
26.08.2013[pdf, 352.53 kB]
Exekuční příkaz 6 - Lang
23.08.2013[pdf, 23.25 kB]
Informace o konání 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 18. 9. 2013
22.08.2013[pdf, 59.56 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prost ...
19.08.2013[pdf, 31.08 kB]
Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 14. 8. 2013
16.08.2013[pdf, 33.37 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2013 o použití koeficientu pro výpočet z daně nemovitostí
13.08.2013[pdf, 1.2 MB]
Dražební vyhláška - Nextel s.r.o.
12.08.2013[pdf, 24.51 kB]
Usnesení z 74. schůze Rady města Jevíčka konané dne 5. 8. 2013
07.08.2013[pdf, 256.14 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3. a 4.9.2013
29.07.2013[pdf, 2.07 MB]
Nařízení Pardubického kraje č. 1/2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného neb ...
26.07.2013[pdf, 23.18 kB]
Informace o konání 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 14. 8. 2013
24.07.2013[pdf, 285.6 kB]
Směna nemovitého majetku - pozemek p.č. 1833 lesní pozemek v k.ú. Jevíčko-předměstí
24.07.2013[pdf, 284.23 kB]
Prodej nemovitého majetku - Prodej pozemků p.č. 88/11, p.č. 88/12, .č. 88/13, .č. 88/14 a .č. 88/15, vše zahrada v k ...
24.07.2013[pdf, 24.48 kB]
Usnesení z 73. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 7. 2013
22.07.2013[pdf, 395.68 kB]
Dražební vyhláška - Dvořák
27.06.2013[pdf, 28.26 kB]
Usnesení z 72. schůze Rady města Jevíčka konané dne 24. 6. 2013
25.06.2013[zip, 2.21 MB]
Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení na veř. zakázku: Nákup čistící komunální techniky v rámci pr ...
25.06.2013[pdf, 31.25 kB]
Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 12. 6. 2013
25.06.2013[pdf, 535.35 kB]
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace v rámci veř. zakázky: Nákup čistící komunální techniky v rámci projek ...
14.06.2013[pdf, 429.99 kB]
Oznámení - společné jednání o návrhu územního plánu Biskupice
14.06.2013[pdf, 430.8 kB]
Oznámení - společné jednání o návrhu územního plánu Bělá u Jevíčka
13.06.2013[pdf, 67.73 kB]
Město Jevíčko nabízí k prodeji byt 3+1 (80 m2 + 15 m2 sklep) v bytovém domě 475, 476 na ulici K. H. Borovského v Jev ...
11.06.2013[pdf, 1.64 MB]
Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná - Závěrečný účet za rok 2012
10.06.2013[pdf, 993.53 kB]
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
07.06.2013[pdf, 21.97 kB]
Usnesení z 71. schůze Rady města Jevíčka konané dne 3. 6. 2013
06.06.2013[pdf, 428.6 kB]
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko ...
04.06.2013[pdf, 19.28 kB]
Omezení provozu Městského úřadu Jevíčko od 17. 6. do 21. 6. 2013 z důvodu dovolených
04.06.2013[pdf, 12.71 MB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovska a Jevíčska za rok 2012 ...
04.06.2013[pdf, 18.72 kB]
Uzavření Městského úřadu Jevíčko 6. 6. od 9:00 do 14:00 h z důvodu školení
03.06.2013[pdf, 31.72 kB]
Usnesení z 70. schůze Rady města Jevíčka konané dne 27. 5. 2013
31.05.2013[pdf, 143.83 kB]
Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2012, zpráva o výsledku přezkoumání hospoda ...
30.05.2013[pdf, 239.73 kB]
Prodej nemovitého majetku - Prodej pozemku p.č. 2465 - orná půda v k.ú. Zadní Arnoštov
29.05.2013[pdf, 9.82 MB]
Závěrečný účet svazku obcí MTJ za rok 2012
27.05.2013[pdf, 1.07 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.6.2013 - Dr. Klimeše, Zadní, Příční, K. Appla, Horní
27.05.2013[pdf, 1.07 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.6.2013 - Svitavská - pravá strana od hřbitova po ul. Nappova, K. H. ...
27.05.2013[pdf, 1.07 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.6.2013 - Nappova, Nerudova, K. Čapka 565, 549, Svitavská - levá stra ...
27.05.2013[pdf, 23.28 kB]
Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 12. 6. 2013
22.05.2013[pdf, 25.04 kB]
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 15. 5. 2013
22.05.2013[pdf, 123.04 kB]
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko
22.05.2013[pdf, 124.12 kB]
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko ...
21.05.2013[pdf, 242.22 kB]
Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2012 v porovnání s rokem 2011
21.05.2013[pdf, 1.81 MB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jevíčko, IČ: 00276791 za rok 2012
21.05.2013[pdf, 126.79 kB]
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
20.05.2013[pdf, 551.24 kB]
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
20.05.2013[pdf, 1.07 MB]
Dražební vyhláška - Trejtnar
20.05.2013[pdf, 986.95 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Turistická rozhledna Kumperk
13.05.2013[pdf, 6.06 MB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
13.05.2013[pdf, 774.56 kB]
Exekuční příkaz 1 - Rys
13.05.2013[pdf, 723.11 kB]
Exekuční příkaz 2 - Rys
10.05.2013[pdf, 54.38 kB]
Výzva k podání nabídky - Oprava atletického oválu hřiště na ulici A. K. Vitáka Jevíčko
09.05.2013[pdf, 25.6 kB]
Usnesení z 69. schůze Rady města Jevíčka konané dne 6. 5. 2013
09.05.2013[pdf, 1.16 MB]
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Turistická rozhledna Kumperk
07.05.2013[pdf, 56 kB]
Oznámení o výběrovém řízení pro posouzení žádostí o půjčky z fondu rozvoje bydlení
02.05.2013[pdf, 244.06 kB]
Pronájem nemovitého majetku - pozemek p.č. 1740/7 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
26.04.2013[pdf, 25.56 kB]
Usnesení z 68. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 4. 2013
26.04.2013[pdf, 31.66 kB]
Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 17. 4. 2013
25.04.2013[pdf, 332.24 kB]
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitostí na rok 2013
25.04.2013[pdf, 22.92 kB]
Informace o konání 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 5. 2013
25.04.2013[pdf, 67.81 kB]
Výzva k podání nabídky na koupi bytové jednotky v domě č. p. 475, 476 na ulici K. H. Borovského v Jevíčku
18.04.2013[pdf, 56.1 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení ...
16.04.2013[pdf, 3.14 MB]
Rozhodnutí o umístění stavby - Přístřešek u RD č.p. 815 v Jevíčku
15.04.2013[pdf, 22.93 kB]
Usnesení z 67. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. 4. 2013
12.04.2013[pdf, 753 kB]
Dražební vyhláška - Pospíšil
12.04.2013[pdf, 121.26 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice (a zpět)
10.04.2013[pdf, 650.99 kB]
Exekuční příkaz - Pospíšilová
03.04.2013[pdf, 1.07 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.4.2013 - kostelíček a vodárna
03.04.2013[pdf, 1.07 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.4.2013 - rek. středisko EDEN + chaty
03.04.2013[pdf, 1.07 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.4.2013 - Svitavská od Okružní po Nappovu, K. Čapka...
03.04.2013[pdf, 1.07 MB]
Veřejná vyhláška - prodloužení lhůty - S&M Develop s. r. o.
02.04.2013[pdf, 576.62 kB]
Exekuční příkaz - Pospíšilová
28.03.2013[pdf, 130.44 kB]
Směna nemovitého majetku - pozemek p.č. 47/2 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
27.03.2013[pdf, 24.48 kB]
Usnesení z 66. schůze Rady města Jevíčka konané dne 25. 3. 2013
26.03.2013[pdf, 23.05 kB]
Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 17. 4. 2013
19.03.2013[pdf, 24.78 kB]
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 13. 3. 2013
18.03.2013[pdf, 428.97 kB]
VHOS - Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2012
18.03.2013[pdf, 423.75 kB]
Kanalizace - výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2012
18.03.2013[pdf, 2.96 MB]
Dražební vyhláška - Havranova
18.03.2013[pdf, 27.85 kB]
Usnesení z 65. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 3. 2013
14.03.2013[pdf, 911.62 kB]
Dražební vyhláška - Kvinta
27.02.2013[pdf, 2.8 MB]
Rozhodnutí o umístění stavby - Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka
25.02.2013[pdf, 220.17 kB]
Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 3. 2013
25.02.2013[pdf, 631.54 kB]
Předvolání - Rys
20.02.2013[pdf, 24 kB]
Usnesení z 64. schůze Rady města Jevíčka konané dne 18. 2. 2013
20.02.2013[pdf, 672.8 kB]
Exekuční příkaz - Pokorná
20.02.2013[pdf, 521.91 kB]
Výroční zpráva za rok 2012 k zákonu 106/99 Sb.
18.02.2013[pdf, 24.31 kB]
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 13. 2. 2013
14.02.2013[pdf, 19.64 kB]
Změna svozu komunálního odpadu - Velikonoční pondělí
14.02.2013[pdf, 29.94 kB]
Informace pro občany od Finančního úřadu v Moravské Třebové
06.02.2013[pdf, 21.04 kB]
Usnesení z 63. schůze Rady města Jevíčka konané dne 4. 2. 2013
01.02.2013[pdf, 340.63 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Nebytové prostory domu K.H.Borovského 586 na pozemku p.č.st. 1131/1 - zastavěná plocha ...
01.02.2013[pdf, 29.71 kB]
Usnesení z 62. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. 1. 2013
30.01.2013[pdf, 1.42 MB]
Dražební vyhláška - Žáčkovi
28.01.2013[pdf, 220.31 kB]
Informace o konání 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 2. 2013
28.01.2013[pdf, 1.44 MB]
Dražební vyhláška - Dostál
28.01.2013[pdf, 588.83 kB]
Dražební vyhláška - Fodorová
28.01.2013[pdf, 12.8 kB]
Oznámení o nálezu peněz
26.01.2013[pdf, 46.25 kB]
Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování za město Jevíčko - 1. kolo a 2. kolo
24.01.2013[pdf, 803.42 kB]
Termín sčítání zvěře - 23. února 2013
24.01.2013[pdf, 218.71 kB]
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Nová Lípa Z. A.
23.01.2013[pdf, 24.41 kB]
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 16. 1. 2013
22.01.2013[pdf, 748.22 kB]
Dražební vyhláška - Holas
15.01.2013[pdf, 491.82 kB]
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR 2. kolo
12.01.2013[pdf, 239.93 kB]
Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování za město Jevíčko - 1. kolo
11.01.2013[pdf, 37.9 kB]
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Jevíčko
11.01.2013[pdf, 27.16 kB]
Usnesení z 61. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 1. 2013
10.01.2013[pdf, 244.16 kB]
Zápis do 1. třídy
08.01.2013[pdf, 126.63 kB]
Prodej nemovitého majetku - Bytové jednotky v budově č.p. 475 na pozemku p.č.st. 470 a spoluvlastnické podíly na poz ...
07.01.2013[pdf, 19.22 kB]
Telefonní spojení do volebních místností PÚ Jevíčko
07.01.2013[pdf, 993.98 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - stavební povolení - Domov na Kalvárii - přístavba schodiště a výtahu
07.01.2013[pdf, 1.15 MB]
Exekuční příkaz - Pospíšil
02.01.2013[pdf, 12.8 kB]
Oznámení o nálezu peněz
Přijďte