Společenská kronika 2020

   

8. 9. 2020

jsme popřáli manželům Marii a Jaroslavu Zezulovým ke krásnému výročí 85. narozenin. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, mnoho elánu a stále rodinnou pohodu.

img_2020_zezulovi_1.jpg

img_2020_zezulovi_2.jpg

25. 8. 2020

jsme popřáli ke krásnému výročí Zlaté svatby manželům Miroslavě a Jaroslavu Ambrozovým. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

img_2020_ambrozovi_1.jpg

17. 8. 2020

jsme popřáli manželům Jiřině a Adolfu Foretovým k výročí Zlaté svatby. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a životní elán.

img_2020_foretovi_1.jpg

img_2020_foretovi_2.jpg

31. 7. 2020

jsme popřáli manželům Karle a Aloisovi Foretovým ke krásnému výročí Zlaté svatbě. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu.

img_2020_foretovi_01.jpg

img_2020_foretovi_02.jpg

31. 7. 2020

jsme za SPOZ popřáli paní Evě Vysloužilové k neuvěřitelným 80. narozeninám. Přejeme pevné zdraví, životní elán a děkujeme za výborné pohoštění.

img_2020_vyslouzilova_01.jpg

img_2020_vyslouzilova_02.jpg

28. 7. 2020

jsme popřáli paní Miladě Jenišové ke krásným 75. narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

img_2020_jenisova_01.jpg

img_2020_jenisova_02.jpg

7. 7. 2020

jsme popřáli ke krásnému výročí Zlaté svatby manželům Heleně a Jaroslavu Komárkovým. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

img_2020_komarkovi_1.jpg

img_2020_komarkovi_2.jpg

7. 7. 2020

jsme popřáli Martě Pocsaiové ke krásným 70. narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ  přejeme pevné zdraví, štěstí a životní elán. Děkujeme za dlouholetou činnost v komisích města a zastupitelstvu.

img_2020_pocsaiova_1.jpg

2. 7. 2020

jsme popřáli panu Adolfu Řehořovi ke krásným 85.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu.

img_2020_rehor_1.jpg

img_2020_rehor_2.jpg

2. 7. 2020

jsme popřáli manželům Idě a Lubomíru Kaderkovým k nádhernému výročí Zlaté svatby. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

img_2020_kaderkovi_1.jpg

img_2020_kaderkovi_2.jpg

img_2020_kaderkovi_3.jpg

30. 6. 2020

jsme blahopřáli paní Jarmile Slechanové ke krásnému životnímu jubileu 90. narozeninám. Děkujeme za vlídné přijetí a bohatě prostřený stůl. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

img_2020_slechanova_1.jpg

img_2020_slechanova_2.jpg

img_2020_slechanova_3.jpg

25. 6. 2020

jsme popřáli panu Františku Ambrozovi ke krásným 85. narozeninám, za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu.

img_2020_ambroz_1.jpg

img_2020_ambroz_2.jpg

22. 6. 2020

jsme popřáli paní Heleně Hrudové ke krásným 85. narozeninám, přejeme pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Město Jevíčko a SPOZ.

img_2020_hrudova_1.jpg

20. 2. 2020

jsme popřáli k nádherným 92. narozeninám paní Jindřišce Rösslerové. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu.

img_2020_roslerrova_01_b.jpg

img_2020_roslerrova_02_b.jpg

19. 2. 2020

jsme popřáli paní Marii Wolfové ke krásným 80. narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a stálou rodinnou pohodu.

img_2020_wolfova_01_b.jpg

img_2020_wolfova_02_b.jpg

4. 2. 2020

jsme za Město Jevíčko a SPOZ popřáli manželům Pavle a Karlovi Valentovým ke krásnému jubileu - zlaté svatbě. Přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

img_2020_valentovi_01_b.jpg

img_2020_valentovi_02_b.jpg

14. 1. 2020

jsme popřáli  ke krásným 80. narozeninám panu Josefu Drobníčkovi. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, mnoho životního elánu a osobní i rodinnou pohodu.

img_2020_drobnicek_01_b.jpg