Společenská kronika 2022

   

5. 12. 2022

5.12.2022 jsme popřáli panu Janu Gallovi ke krásným 80.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, spoustu životního elánu a rodinné pohody !

img_20221205_galla00001.jpg

img_20221205_galla00002.jpg

11. 11. 2022

jsme popřáli panu Antonínu Dostálovi ke krásným 75.narozeninám, za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, spoustu životního elánu a rodinnou pohodu.
Děkujeme za celoživotní činnost pro cyklistiku, zejména pořádání Závodu míru nejmladších v Jevíčku.

img_2022_dostal_1.jpg

img_2022_dostal_2.jpg

3. 11. 2022

jsme popřáli paní Marii Sauerové k narozeninám. Děkujeme za milé pohoštění a přejeme mnoho elánu do dalších let.

img_2022_sauerova.jpg

1. 11. 2022

jsme popřáli panu Aloisu Knapovi ke krásným 85.narozeninám, za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, spoustu životního elánu a rodinnou pohodu.

img_2022_knap_1.jpeg

img_2022_knap_2.jpeg

1. 11. 2022

jsme popřáli paní Jaroslavě Smrekové ke krásným 80.narozeninám, za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, spoustu životního elánu a rodinnou pohodu.

img_2022_smrekova_1.jpeg

img_2022_smrekova_2.jpeg

27. 10. 2022

jsme popřáli paní Zitě Böhmové ke krásným 85.narozeninám, za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, spoustu životního elánu a rodinnou pohodu.

img_2022_bohmova_1.jpeg

img_2022_bohmova_2.jpeg

3. 10. 2022

jsme pogratulovali panu Jiřímu Rausovi k nádherným 80.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, elán a rodinnou pohodu.

img_2022_raus.jpg

11. 8. 2022

jsme popřáli paní Anně Drobníčkové k nádherným 80.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu elánu.

img_2022_drobnickova.jpeg

17. 6. 2022

jsme popřáli paní Ludmile Novotné k životnímu jubileu. Přejeme hodně zdraví, životního elánu a optimismu.

img_2022_novotna1.jpg

31. 5. 2022

jsme popřáli paní Věře Kozelkové k nádherným 91.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.

img_2022_kozelkova1.jpg

img_2022_kozelkova2.jpg

11. 5. 2022

jsme popřáli k nádherným 80.narozeninám panu Pavlu Müllerovi, za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, spoustu životního elánu a rodinnou pohodu !

img_2022_muller1.jpg

img_2022_muller2.jpg

4. 5. 2022

jsme popřáli paní Marii Gerišové k nádherným 80.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, hodně elánu a rodinnou pohodu !

img_2022_gerisova01.jpg

29. 4. 2022

jsme popřáli panu Bohuslavu Wolfovi k nádherným 80. narozeninám. Přejeme za Město Jevíčko a SPOZ vše nejlepší, pevné zdraví a rodinnou i osobní pohodu !

img_2022_wolf.jpg

22. 4. 2022

jsme blahopřáli se SPOZ panu Jaroslavu Deutschovi k 80. narozeninám. Děkujeme za milé přijetí a do dalších let přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.

img_2022_deutsch.jpg

7. 4. 2022

jsme popřáli paní Růženě Schupplerové k 75.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, hodně elánu a rodinnou pohodu.

2022_schupplerova75_2.jpg

2022_schupplerova75_1.jpg