Vítejte na stránkách města Jevíčka

Novinky ve městě
novinka_11879
29.05.2024

Informační brožura k Mistrovství světa ČR a SR v silniční cyklistice

více...
novinka_11878
29.05.2024

Jevíčský zpravodaj - červen 2024

více...
novinka_11855
20.05.2024

Oznámení voličům ...

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 ve městě JEVÍČKO

více...
novinka_11568
08.02.2024

Informace od pečovatelské služby

Samostatný web pečovatelské služby naleznete na www.psjevicko.cz

více...
Úřední deska
27.12.2021[pdf, 47.12 kB]
Podávání přiznání daně z nemovitých věcí 2022 - informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých ...
22.12.2021[pdf, 170.35 kB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 ...
20.12.2021[pdf, 1.5 MB]
Opatření obecné povahy - výkopové práce - přípojka elektřiny, ul. Na Rybníku u č.p. 815, parc. č. 3072/1 v k. ú. Jev ...
20.12.2021[pdf, 326.3 kB]
Město Jevíčko hledá do pracovního poměru zaměstnance, který by byl zařazen na pozici administrativní pracovník odděl ...
16.12.2021[pdf, 122.09 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Skladová jímka Chornice
15.12.2021[pdf, 343.61 kB]
Schválený rozpočet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2022
15.12.2021[pdf, 1.99 MB]
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikaci - oprava mostu
15.12.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 13. 12. 2021
09.12.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 78. schůze Rady města Jevíčka konané dne 6. 12. 2021
06.12.2021[pdf, 124.48 kB]
Seznámení s podklady - Infrastruktura pro 32 rodinných domů v lokalitě U Kapličky, město Jevíčko
03.12.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 12. 2021
01.12.2021[pdf, 510.74 kB]
Vyhlášení výběrového řízení č. 2/2021 strážník/strážnice
01.12.2021[pdf, 326.76 kB]
Vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí odboru sociálních věcí a školství Moravská Třebová
30.11.2021[pdf, 1.38 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č. 2673 v k.ú. Zadní Arnoštov
30.11.2021[pdf, 1.44 MB]
Prodej nemovitého majetku - Části pozemku p.č. 52/1 v k.ú. Zadní Arnoštov
26.11.2021[pdf, 807.8 kB]
Město Jevíčko - rozpočet 2022
26.11.2021[pdf, 128.68 kB]
Město Jevíčko - střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024
24.11.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 77. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 11. 2021
23.11.2021[pdf, 135.83 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení - Infrastruktura pro 32 rodinných domů v lokalitě ...
22.11.2021[pdf, 325.59 kB]
Vyhlášení výběrového řízení - úředník/ice oboru sociálních věcí a školství
19.11.2021[pdf, 240.74 kB]
ZUŠ Jevíčko - Rozpočtový výhled 2022 - 2024
19.11.2021[pdf, 301.49 kB]
ZŠ Jevíčko - Rozpočtový výhled 2023 - 2024
19.11.2021[pdf, 34.06 kB]
Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2022
19.11.2021[pdf, 262.35 kB]
Návrh rozpočtu na rok 2022 - Region MTJ
18.11.2021[pdf, 201.94 kB]
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Návrh rozpočtu na rok 2022
18.11.2021[pdf, 287.24 kB]
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2026 ...
15.11.2021[pdf, 4.46 MB]
Exekuční příkaz - Žilka
10.11.2021[pdf, 2.35 MB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
10.11.2021[pdf, 2.56 MB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ...
10.11.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 8. 11. 2021
09.11.2021[pdf, 377.5 kB]
Nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ
05.11.2021[pdf, 277.48 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Bělá u Jevíčka - ČOV a splašková kanalizace ...
03.11.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 76. schůze Rady města Jevíčka konané dne 1. 11. 2021
01.11.2021[pdf, 1.35 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p. č. 2613 - zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov.
01.11.2021[pdf, 1.83 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Části pozemku p. č. 175/8 - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí.
01.11.2021[pdf, 2.01 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Části pozemku p. č. 3189 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí.
01.11.2021[pdf, 1.81 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Části pozemku p. č. 5452/5 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí.
01.11.2021[pdf, 2.13 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemků p. č. 127 – ostatní plocha a p. č. st. 203 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v ...
01.11.2021[pdf, 2.1 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemků p. č. 3591 - ostatní plocha a p. č. 538/13 - zahrada a části pozemků p. č. 550 ...
29.10.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 8. 11. 2021
22.10.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 75. schůze Rady města Jevíčka konané dne 20. 10. 2021
18.10.2021[pdf, 116.29 kB]
Informace o návrhu VPS - Jímka Chornice, HZS Jevíčko, a.s.
15.10.2021[pdf, 71.09 kB]
ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví
13.10.2021[pdf, 267.33 kB]
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé svislé a vodorovné DZ na ...
12.10.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 11. 10. 2021
09.10.2021[pdf, 84.42 kB]
Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Jevíčko
05.10.2021[pdf, 501.62 kB]
Vyhlášení výběrového řízení č. 2/2021 strážník/strážnice
05.10.2021[pdf, 326.69 kB]
Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru dopravy Moravská Třebová
05.10.2021[pdf, 328.1 kB]
Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí oboru sociálních věcí a školství Moravsk ...
05.10.2021[zip, 1.24 MB]
Přílohy k VŘ 2/2021 strážník/strážnice
04.10.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 74. schůze Rady města Jevíčka konané dne 4. 10. 2021
01.10.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 11. 10. 2021
23.09.2021[pdf, 204.18 kB]
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ...
22.09.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 73. schůze Rady města Jevíčka konané dne 20. 9. 2021
21.09.2021[pdf, 1.88 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č. 5223 v k.ú. Jevíčko-předměstí.
21.09.2021[pdf, 1.7 MB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Zadní Arnoštov
21.09.2021[pdf, 1.92 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p. č. st. 623 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí ...
21.09.2021[pdf, 1.47 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č. 438/2 a části pozemků p.č. 440 a p.č. 1324/1, vše v k.ú. Zadní Arnoštov ...
21.09.2021[pdf, 1.7 MB]
Výpůjčka nemovitého majetku - Nebytové prostory budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 260 – zastavěná plocha a nád ...
20.09.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 13. 9. 2021
20.09.2021[pdf, 2.4 MB]
Exekuční příkaz Sedlář
15.09.2021[pdf, 472.4 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212
13.09.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 72. schůze Rady města Jevíčka konané dne 6. 9. 2021
09.09.2021[pdf, 552.38 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice
08.09.2021[pdf, 2.78 MB]
Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou - Modernizace silnice II/371, J ...
06.09.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 9. 2021
30.08.2021[pdf, 301.21 kB]
Prodej nepotřebného majetku - Výzva k podání nabídky na koupi motorového vozidla
26.08.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 71. schůze Rady města Jevíčka konané dne 23. 8. 2021
23.08.2021[pdf, 265.81 kB]
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Jevíčku
19.08.2021[pdf, 249.49 kB]
Rozhodnutí - Prodejna potravin LIDL, ul. Brněnská, Jevíčko
18.08.2021[pdf, 326.05 kB]
Vyhlášení výběrového řízení - úředník/ice oboru sociálních věcí a školství
16.08.2021[pdf, 1.58 MB]
Usnesení o odmítnutí odvolání Minaříková
16.08.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 70. schůze Rady města Jevíčka konané dne 9. 8. 2021
16.08.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 9. 8. 2021
10.08.2021[pdf, 979.66 kB]
Omezení provozu - dopravní značení sobota - Jevíčská pouť 2021
10.08.2021[pdf, 1.15 MB]
Omezení provozu - dopravní značení neděle - Jevíčská pouť 2021
10.08.2021[pdf, 435.87 kB]
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky pozemních komunikací v Jevíčku - Jevíčská pouť 2021
10.08.2021[pdf, 481.31 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Jevíčská pouť 2021
30.07.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 9. 8. 2021
22.07.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 69. schůze Rady města Jevíčka konané dne 19. 7. 2021
21.07.2021[pdf, 2.23 MB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 5198/1 v k.ú. Jevíčko-předměstí
16.07.2021[pdf, 312.5 kB]
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/366 - Třebovská ul.
14.07.2021[pdf, 44.1 kB]
Svazek obcí Skupinového vodovodu Malá Haná - Rozpočtový výhled na r. 2022 – 2026
14.07.2021[pdf, 21.61 kB]
Návrh rozpočtového opatření Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021
08.07.2021[pdf, 2.49 MB]
Záměr prodeje části pozemků p.č. 3572, p.č. 177, p.č. 178, p.č. 179 a p.č. 1757-6, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí ...
07.07.2021[pdf, 187.48 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí - Prodejna potravin LIDL, ul. Brněnská, Jevíčko
01.07.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 68. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. 6. 2021
25.06.2021[pdf, 555.54 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Uzavírka ulice Slunečná
23.06.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 14. 6. 2021
17.06.2021[pdf, 363.15 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Novostavba 2 bytových domů v lokalitě sídliště K. Čapka, město Jevíčko
17.06.2021[pdf, 4.69 MB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska
16.06.2021[pdf, 81.74 kB]
Svoz komunálního odpadu – termíny svozu v červenci v Z. Arnoštově a Maříně, Jevíčko a OLÚ Jevíčko dne 5. 7. 2021 ...
16.06.2021[pdf, 369.36 kB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 ...
16.06.2021[pdf, 2.4 MB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná
15.06.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 67. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 6. 2021
09.06.2021[pdf, 173.62 kB]
Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru Městského úřadu Letovice
08.06.2021[pdf, 190.08 kB]
Pokračování distribuce nádob na odpad
07.06.2021[pdf, 1.14 MB]
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek – Národní plán povodí Labe, Odra, Dunaj ...
04.06.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 14. 6. 2021
03.06.2021[pdf, 1.58 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemky p.č. 137/5, p.č. 138/4, p.č. 2612 a p.č.st. 34/4, vše v k.ú. Zadní Arnoštov ...
03.06.2021[pdf, 2.04 MB]
Výpůjčka nemovitého majetku - Části nebytových prostor budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 256/10 – zastavěná pl ...
02.06.2021[pdf, 1.11 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Výměna částí vodovodních řadů Jevíčko, sídliště K. Čapka
02.06.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 66. schůze Rady města Jevíčka konané dne 31. 5. 2021
25.05.2021[pdf, 2.1 MB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
25.05.2021[pdf, 724.35 kB]
Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2020 v porovnání s roky 2018 a 2019
25.05.2021[pdf, 232.05 kB]
Vvýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31. ...
19.05.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 17. 5. 2021
10.05.2021[pdf, 225.69 kB]
Kalkulace cen pro vodné za rok 2020 a dosažené skutečnosti
10.05.2021[pdf, 209.92 kB]
Kalkulace cen pro stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti
10.05.2021[pdf, 1.15 MB]
Usnesení o exekuci - Uhlíř
07.05.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 17. 5. 2021
07.05.2021[pdf, 220.78 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - Novostavba 2 bytových domů v lokalitě sídliště K. Čapka, město Jevíčko
05.05.2021[pdf, 3.96 MB]
Schválený závěrečný účet R 43 za rok 2020 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
05.05.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 65. schůze Rady města Jevíčka konané dne 3. 5. 2021
03.05.2021[pdf, 2.31 MB]
Dražební vyhláška - Minaříková
29.04.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 64. schůze Rady města Jevíčka konané dne 26. 4. 2021
28.04.2021[pdf, 2.11 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Nebytový prostor v budově bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 3 v k.ú. Jevíčko-město ...
28.04.2021[pdf, 2.16 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemky p.č.st. 66 a p.č.st. 67, oba zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-město ...
28.04.2021[pdf, 2.3 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č. 3061/3 – ostatní plocha a části pozemků p.č. 3052 a p.č. 3053, oba trvalý t ...
27.04.2021[pdf, 863.83 kB]
Oznámení o zahájení společného řízení - Výměna částí vodovodních řadů Jevíčko, sídliště K. Čapka ...
26.04.2021[pdf, 251.53 kB]
V Jevíčku začíná distribuce nádob na odpad
22.04.2021[pdf, 673.41 kB]
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
22.04.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 19. 4. 2021
21.04.2021[pdf, 949.7 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Novostavba 8 řadových rodinných domů - ulice Nerudova, Jevíčko
14.04.2021[pdf, 579.56 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události
14.04.2021[pdf, 506.89 kB]
Sčítání lidu, domů a bytů
08.04.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 19. 4. 2021
08.04.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 63. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 4. 2021
01.04.2021[pdf, 1.99 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemky p.č. 4464 a p.č. 4465, oba zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
01.04.2021[pdf, 278.52 kB]
Výzva k podání nabídek na VZMR Rekonstrukce bytu č. 3 Třebovská č. p. 71, Jevíčko
29.03.2021[pdf, 148.19 kB]
Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK - informativní leták o službách P-PINK
29.03.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 62. schůze Rady města Jevíčka konané dne 29. 3. 2021
24.03.2021[pdf, 372.79 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Odstranění stavby Autoservispneu, s.r.o., HRH Real, s.r.o.
24.03.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 61. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 3. 2021
22.03.2021[pdf, 90.08 kB]
Svoz komunálního odpadu - Velký pátek, Velikonoční pondělí
22.03.2021[pdf, 512.97 kB]
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Jevíčko
19.03.2021[pdf, 602.11 kB]
Sčítání lidu, domů, bytů - Seznam sčítacích komisařů - Jevíčko
19.03.2021[pdf, 602.13 kB]
Sčítání lidu, domů, bytů - Seznam sčítacích komisařů - Zadní Arnoštov
17.03.2021[pdf, 977.28 kB]
Nabídka k účasti v projektu OUTPLACEMENT
17.03.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 15. 3. 2021
11.03.2021[pdf, 2.29 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 173/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-předměstí. ...
11.03.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 60. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. 3. 2021
10.03.2021[pdf, 127.7 kB]
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmů FO v roce 2021 neproběhne
10.03.2021[pdf, 218.06 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení společného řízení - Novostavba 8 řadových rodinných domů - ulice Nerudova, Je ...
05.03.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 3. 2021
03.03.2021[pdf, 652.16 kB]
Veřejná výzva - účetní, rozpočtář Obecního úřadu Bělá u Jevíčka.
03.03.2021[pdf, 316.13 kB]
Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu v Jevíčku a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení ...
01.03.2021[pdf, 1.49 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Část budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 143 v k.ú. Jevíčko-město.
01.03.2021[pdf, 1.86 MB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemků p.č. 1751/15 a p.č. 1751/71, oba ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí. ...
01.03.2021[pdf, 452.17 kB]
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
26.02.2021[pdf, 1.64 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 155 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 48/3 – zahrada, oba v k.ú. Zadní ...
24.02.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 59. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 2. 2021
18.02.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 15. 2. 2021
16.02.2021[pdf, 1.3 MB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení - demolice Autoservispneu a HRH Real, s.r.o., Jevíčko
15.02.2021[pdf, 98.22 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 19.02.2021 - Eden 501, 780, E43 Jevíčko
11.02.2021[pdf, 518.93 kB]
Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021 - referent investičního oddělení (investiční technik)
11.02.2021[doc, 54.5 kB]
Přihláška do VŘ - referent investičního oddělení (investiční technik)
11.02.2021[docx, 37.91 kB]
Příloha k VŘ 1/2021 - referent investičního oddělení (investiční technik)
11.02.2021[docx, 13.23 kB]
Příloha čestné prohlášení k VŘ - referent investičního oddělení (investiční technik)
09.02.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 58. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. 2. 2021
05.02.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 2. 2021
04.02.2021[pdf, 195.08 kB]
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021
03.02.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 57. schůze Rady města Jevíčka konané dne 1. 2. 2021
27.01.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 56. schůze Rady města Jevíčka konané dne 25. 1. 2021
26.01.2021[pdf, 1.36 MB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 2734 v k.ú. Zadní Arnoštov.
26.01.2021[pdf, 1.75 MB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 143/2 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí.
26.01.2021[pdf, 1.47 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 34 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov, jehož součástí ...
26.01.2021[pdf, 1.49 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 43 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1172/4 - ostatní plocha a p.č. 260 ...
26.01.2021[pdf, 1.41 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p. č. 2613 - zahrada a části pozemků 137/5 - orná půda a p.č.st. 34 - zastavěn ...
25.01.2021[pdf, 559.62 kB]
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 Jevíčko a Zadní Arnoštov
20.01.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 18. 1. 2021
13.01.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 55. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 1. 2021
12.01.2021[pdf, 274.61 kB]
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací MěÚ Jevíčko dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu ...
11.01.2021[pdf, 203.77 kB]
Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu v Jevíčku a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení ...
08.01.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 8. 1. 2021
05.01.2021[pdf, 520.26 kB]
FÚ informace k daňovým přiznáním
04.01.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 54. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. 12. 2020
Přijďte