www.jevicko.cz

Novinky ve městě
novinka_8963
08.04.2021

Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 19. 4. 2021

více...
novinka_9337
08.04.2021

Odborný léčebný ústav Jevíčko

Zahájení očkování proti COVID-19 - aktualizováno k 8. 4. 15:00

více...
novinka_8707
01.04.2021

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2021

více...
novinka_8683
29.03.2021

Jevíčský zpravodaj - Duben

více...
Úřední deska
14.04.2021[pdf, 579.56 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události
14.04.2021[pdf, 506.89 kB]
Sčítání lidu, domů a bytů
08.04.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 19. 4. 2021
08.04.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 63. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 4. 2021
08.04.2021[pdf, 159.89 kB]
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteř ...
01.04.2021[pdf, 1.99 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemky p.č. 4464 a p.č. 4465, oba zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
01.04.2021[pdf, 278.52 kB]
Výzva k podání nabídek na VZMR Rekonstrukce bytu č. 3 Třebovská č. p. 71, Jevíčko
29.03.2021[pdf, 148.19 kB]
Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK - informativní leták o službách P-PINK
29.03.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 62. schůze Rady města Jevíčka konané dne 29. 3. 2021
24.03.2021[pdf, 372.79 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Odstranění stavby Autoservispneu, s.r.o., HRH Real, s.r.o.
24.03.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 61. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 3. 2021
22.03.2021[pdf, 90.08 kB]
Svoz komunálního odpadu - Velký pátek, Velikonoční pondělí
22.03.2021[pdf, 512.97 kB]
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Jevíčko
19.03.2021[pdf, 602.11 kB]
Sčítání lidu, domů, bytů - Seznam sčítacích komisařů - Jevíčko
19.03.2021[pdf, 602.13 kB]
Sčítání lidu, domů, bytů - Seznam sčítacích komisařů - Zadní Arnoštov
17.03.2021[pdf, 977.28 kB]
Nabídka k účasti v projektu OUTPLACEMENT
17.03.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 15. 3. 2021
11.03.2021[pdf, 2.29 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 173/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-předměstí. ...
11.03.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 60. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. 3. 2021
10.03.2021[pdf, 127.7 kB]
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmů FO v roce 2021 neproběhne
10.03.2021[pdf, 218.06 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení společného řízení - Novostavba 8 řadových rodinných domů - ulice Nerudova, Je ...
05.03.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 3. 2021
03.03.2021[pdf, 652.16 kB]
Veřejná výzva - účetní, rozpočtář Obecního úřadu Bělá u Jevíčka.
03.03.2021[pdf, 316.13 kB]
Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu v Jevíčku a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení ...
01.03.2021[pdf, 1.49 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Část budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 143 v k.ú. Jevíčko-město.
01.03.2021[pdf, 1.86 MB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemků p.č. 1751/15 a p.č. 1751/71, oba ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí. ...
01.03.2021[pdf, 452.17 kB]
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
26.02.2021[pdf, 1.64 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 155 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 48/3 – zahrada, oba v k.ú. Zadní ...
24.02.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 59. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 2. 2021
18.02.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 15. 2. 2021
16.02.2021[pdf, 1.3 MB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení - demolice Autoservispneu a HRH Real, s.r.o., Jevíčko
15.02.2021[pdf, 98.22 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 19.02.2021 - Eden 501, 780, E43 Jevíčko
11.02.2021[pdf, 518.93 kB]
Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021 - referent investičního oddělení (investiční technik)
11.02.2021[doc, 54.5 kB]
Přihláška do VŘ - referent investičního oddělení (investiční technik)
11.02.2021[docx, 37.91 kB]
Příloha k VŘ 1/2021 - referent investičního oddělení (investiční technik)
11.02.2021[docx, 13.23 kB]
Příloha čestné prohlášení k VŘ - referent investičního oddělení (investiční technik)
09.02.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 58. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. 2. 2021
05.02.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 2. 2021
04.02.2021[pdf, 195.08 kB]
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021
03.02.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 57. schůze Rady města Jevíčka konané dne 1. 2. 2021
27.01.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 56. schůze Rady města Jevíčka konané dne 25. 1. 2021
26.01.2021[pdf, 1.36 MB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 2734 v k.ú. Zadní Arnoštov.
26.01.2021[pdf, 1.75 MB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 143/2 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí.
26.01.2021[pdf, 1.47 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 34 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov, jehož součástí ...
26.01.2021[pdf, 1.49 MB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 43 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1172/4 - ostatní plocha a p.č. 260 ...
26.01.2021[pdf, 1.41 MB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p. č. 2613 - zahrada a části pozemků 137/5 - orná půda a p.č.st. 34 - zastavěn ...
25.01.2021[pdf, 559.62 kB]
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 Jevíčko a Zadní Arnoštov
20.01.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 18. 1. 2021
13.01.2021[pdf, 1.04 MB]
Usnesení z 55. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 1. 2021
12.01.2021[pdf, 274.61 kB]
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací MěÚ Jevíčko dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu ...
11.01.2021[pdf, 203.77 kB]
Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu v Jevíčku a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení ...
08.01.2021[pdf, 1.03 MB]
Informace o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 8. 1. 2021
05.01.2021[pdf, 520.26 kB]
FÚ informace k daňovým přiznáním
04.01.2021[pdf, 1.03 MB]
Usnesení z 54. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. 12. 2020
Přijďte

Nejbližší akce zrušeny !!!

Náhodný výběr obrázku z fotogalerie
obrazky/2019_cyklotrasamh_05_b.jpg