Vítejte na stránkách města Jevíčka

Novinky ve městě
novinka_11879
29.05.2024

Informační brožura k Mistrovství světa ČR a SR v silniční cyklistice

více...
novinka_11878
29.05.2024

Jevíčský zpravodaj - červen 2024

více...
novinka_11855
20.05.2024

Oznámení voličům ...

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 ve městě JEVÍČKO

více...
novinka_11568
08.02.2024

Informace od pečovatelské služby

Samostatný web pečovatelské služby naleznete na www.psjevicko.cz

více...
Úřední deska
21.12.2011[pdf, 591.69 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Modernizace silnice II/366 Z. Arnoštov - Jevíčko ...
20.12.2011[pdf, 34.73 kB]
Usnesení z 32. schůze Rady města Jevíčka konané dne 19. 12. 2011
18.12.2011[pdf, 570.85 kB]
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kamenná zídka a zpevněná plocha včetně opl ...
16.12.2011[pdf, 29.18 kB]
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 14. 12. 2011
15.12.2011[pdf, 71.03 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 7/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy ...
15.12.2011[pdf, 34.73 kB]
Usnesení z 31. schůze Rady města Jevíčka konané dne 12. 12. 2011
07.12.2011[pdf, 42.16 kB]
Usnesení z 30. schůze Rady města Jevíčka konané dne 5. 12. 2011
07.12.2011[pdf, 652.21 kB]
Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Vodní nádrž Lípa
05.12.2011[pdf, 1.07 MB]
Velká změna jízdních řádů
05.12.2011[pdf, 461.34 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Hanák
05.12.2011[pdf, 66.65 kB]
Tisková zpráva Pardubického kraje - Většina starostů Svitavska je s jízdními řády spokojená
05.12.2011[pdf, 446.38 kB]
Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
30.11.2011[pdf, 45.53 kB]
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 23. 11. 2011
28.11.2011[pdf, 107.5 kB]
Směna nemovitého majetku - Pozemek p.č. 3060/1 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
28.11.2011[pdf, 32.22 kB]
Rozpočet Města Jevíčko na rok 2012 - návrh
28.11.2011[pdf, 110.16 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Část nebytových prostor domu M. Mikuláše 449 na pozemku p.č.st. 259 - zastavěná plocha ...
28.11.2011[pdf, 356.14 kB]
Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2012
25.11.2011[pdf, 26.72 kB]
Usnesení z 29. schůze Rady města Jevíčka konané dne 21. 11. 2011
25.11.2011[pdf, 11.97 MB]
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Bioplynová stanice 0,6 MW, Jevíčko (12MB)
21.11.2011[pdf, 3.95 MB]
Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/139/2011 - 4. kolo a jeho podmínkách
18.11.2011[pdf, 86.57 kB]
Pronájem nemovitého majetku - část pozemku p.č. 5330/1 - trvalý travní porost v k.ú. Jevíčko-předměstí
18.11.2011[pdf, 428.12 kB]
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Rozpočet na rok 2012 návrh
16.11.2011[pdf, 80.61 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 3060/5 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
16.11.2011[pdf, 89.02 kB]
Pronájem nemovitého majetku - nebytové prostory domu Třebovská 71 na pozemku p.č.st. 15/2 - zastavěná plocha a nádvo ...
14.11.2011[pdf, 2.89 MB]
Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/221/2011 - 1. kolo - pozemek pozemková parcela číslo 3845
11.11.2011[pdf, 237.65 kB]
Záměr kraje - prodej pozemků st. p. č. 387/2 a 387/3 - zastavěná plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
09.11.2011[pdf, 563.38 kB]
Dražební vyhláška - Trčka
09.11.2011[pdf, 1.61 MB]
Dražební vyhláška - Dostál
09.11.2011[pdf, 2.84 MB]
Dražební vyhláška - Kučera
09.11.2011[pdf, 1.74 MB]
Dražební vyhláška - Žáčkovi
09.11.2011[pdf, 1 MB]
Hromadné oznámení o místě uložení daňové písemnosti
09.11.2011[pdf, 27.45 kB]
Usnesení z 28. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 11. 2011
03.11.2011[pdf, 420.38 kB]
Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí - Bioplynová stanice 0,6 MW, Jevíčko
27.10.2011[pdf, 1.08 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - územní rozhodnutí - dětské hřiště
26.10.2011[pdf, 568.48 kB]
Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
26.10.2011[pdf, 40.1 kB]
Usnesení z 27. schůze Rady města Jevíčka konané dne 24. 10. 2011
21.10.2011[pdf, 88.32 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou (a zpět) dne 26. října 2011 ...
19.10.2011[pdf, 39.86 kB]
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 12. 10. 2011
18.10.2011[pdf, 1.95 MB]
Nařízení č. 8/2011 - Mimořádná veterinární opatření - včelí mor
18.10.2011[pdf, 1.3 MB]
Dražební vyhláška - Sedláčková
17.10.2011[pdf, 81.49 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování ko ...
17.10.2011[pdf, 33.58 kB]
Usnesení z 26. schůze Rady města Jevíčka konané dne 14. 10. 2011
13.10.2011[pdf, 44.54 kB]
Usnesení z 25. schůze Rady města Jevíčka konané dne 10. 10. 2011
04.10.2011[pdf, 74.8 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 1418/1 - ostatní plocha v k.ú. Zadní Arnoštov
04.10.2011[pdf, 258.72 kB]
Usnesení - Vondálová 047 EX 156/09 - 298
04.10.2011[pdf, 253.03 kB]
Usnesení - Vondálová 047 EX 156/09 - 299
04.10.2011[pdf, 931.46 kB]
Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/185/2011 - koupě majetku v katastrálním území Hartinkov a obci Hartinkov ...
04.10.2011[pdf, 240.47 kB]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. HSY/185/2011 - 1. kolo - koupě majetku v katastrálním území Hartinkov a ob ...
30.09.2011[pdf, 239.09 kB]
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
30.09.2011[pdf, 131.86 kB]
Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
30.09.2011[pdf, 1.38 MB]
Dražební vyhláška - Jílek
30.09.2011[pdf, 470.21 kB]
Dražební vyhláška - Sedlář
30.09.2011[pdf, 323.92 kB]
Dražební vyhláška - Pospíšil
30.09.2011[pdf, 35.61 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Rozbořilovi
30.09.2011[pdf, 35.01 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Rehau, s.r.o.
29.09.2011[pdf, 83.61 kB]
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání územního plánu Jevíčko
29.09.2011[pdf, 39.14 kB]
Usnesení z 24. schůze Rady města Jevíčka konané dne 26. 9. 2011
29.09.2011[pdf, 789.58 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Bioplynová stanice ...
22.09.2011[pdf, 686.75 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou, zahájení územního řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání - dětské hřiště ...
19.09.2011[pdf, 95.9 kB]
Nebytové prostory domu Palackého nám. 1 na pozemku p.č.st. 116/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-město ...
19.09.2011[pdf, 637.96 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Trejtnar
19.09.2011[pdf, 939.26 kB]
Stavební povolení veřejnou vyhláškou - ČOV Chornice - oplocení, přípojka vody, elektropřípojka, komunikace, solární ...
15.09.2011[pdf, 3.29 MB]
Usnesení o nařízení dražebního roku - Kyseláková sp. zn. 047 EX 156/09-281
15.09.2011[pdf, 3.29 MB]
Usnesení o nařízení dražebního roku - Kyseláková sp. zn. 047 EX 156/09-282
15.09.2011[pdf, 36.87 kB]
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 14. 9. 2011
14.09.2011[pdf, 40.5 kB]
Usnesení z 23. schůze Rady města Jevíčka konané dne 12. 9. 2011
02.09.2011[pdf, 133.38 kB]
Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka - kulturní dům Z. Arnoštov
01.09.2011[pdf, 36.84 kB]
Usnesení z 22. schůze Rady města Jevíčka konané dne 29. 8. 2011
22.08.2011[pdf, 111.22 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 - Chornice - Velké Opatovice ve dnech 5. a 6. září 2011
22.08.2011[pdf, 110.07 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Moravská Třebová - Chornice - Velké Opatovice ve dnech 1. a 2. září 2011 ...
19.08.2011[pdf, 39.21 kB]
Usnesení z 21. schůze Rady města Jevíčka konané dne 15. 8. 2011
19.08.2011[pdf, 66.94 kB]
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 17. 8. 2011
18.08.2011[pdf, 146.64 kB]
Pronájem nemovitého majetku - nebytové prostory v 1. NP domu Kostelní 41 na pozemku p.č.st. 6 v k.ú. Jevíčko-město ...
18.08.2011[pdf, 121.28 kB]
Pronájem nemovitého majetku - pozemky p.č. 228/25 ostatní plocha a p.č. 3073/4 zahrada, oba v k.ú. Jevíčko-předměstí ...
17.08.2011[pdf, 648.85 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - ČOV Chornice ...
15.08.2011[pdf, 871.86 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Gloc
09.08.2011[pdf, 35.43 kB]
Usnesení z 20. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. 8. 2011
08.08.2011[pdf, 44.68 kB]
Usnesení z 19. schůze Rady města Jevíčka konané dne 3. 8. 2011
08.08.2011[pdf, 886.71 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - rodinný dům Langerovi
05.08.2011[pdf, 130.94 kB]
Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
01.08.2011[pdf, 967.2 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce a stavební úpravy domu č.p. 45 v Jaroměř ...
01.08.2011[pdf, 271.8 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej pozmků p.č. 222/5 a p.č. 3073/3, oba zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
27.07.2011[pdf, 84.09 kB]
Směna nemovitého majetku - část pozemků p.č. 4224/2 - orná půda, p.č. 530/21 - orná půda, p.č.st. 1013/2 - zastavěná ...
26.07.2011[pdf, 1.12 MB]
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Autodílna u domu č.p. 387 v Jevíčku
25.07.2011[pdf, 87.97 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 - Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou a zpět
21.07.2011[pdf, 674.73 kB]
Dražební vyhláška - Dostál
14.07.2011[pdf, 204.37 kB]
Dražební vyhláška - Jankovič
12.07.2011[pdf, 34.38 kB]
Usnesení z 18. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 7. 2011
30.06.2011[pdf, 111.9 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemků p.č. 15/4 a p.č. 13/2 - oba zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
30.06.2011[pdf, 44.67 kB]
Usnesení z 17. schůze Rady města Jevíčka konané dne 29. 6. 2011
24.06.2011[pdf, 655.51 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Bocra ...
22.06.2011[pdf, 2.35 MB]
Dražební vyhláška - Žáčkovi
22.06.2011[pdf, 100.58 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 46/1 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
22.06.2011[pdf, 99.07 kB]
Prodej nemovitého pozemku - Prodej části pozemku p.č. 46/1 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
22.06.2011[pdf, 941.93 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - autodílna u domu č.p. ...
21.06.2011[pdf, 31.51 kB]
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 15. 6. 2011
15.06.2011[pdf, 38.28 kB]
Usnesení z 16. schůze Rady města Jevíčka konané dne 13. 6. 2011
13.06.2011[pdf, 277.41 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elekřiny - Luční. Okruní II, Biskupitská, Olomoucká, Pod Zahradami, ADOS, ODES, M ...
13.06.2011[pdf, 274.51 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elekřiny - sídliště K. Čapka, Vrchlického, Panské Pole, Svitavská od č.p. 556 k Z ...
13.06.2011[pdf, 1.69 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - Regam
08.06.2011[pdf, 2.38 MB]
Dražební vyhláška - Jankovič
08.06.2011[pdf, 1.67 MB]
Závěrečný účet regionu MTJ - Rozbor hospodaření k 31.12.2010
07.06.2011[pdf, 63.15 kB]
Pronájem nemovitého majetku - pozemek p.č. 27 - zahrada v k.ú. Jevíčko-město
03.06.2011[pdf, 1.05 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - studna
03.06.2011[pdf, 910.18 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístení stavby - stavba rodinného domu
02.06.2011[pdf, 136.16 kB]
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
01.06.2011[pdf, 298.95 kB]
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka - Rekonstrukce střechy a stropů, Jaroměřice 4
01.06.2011[pdf, 40.56 kB]
Usnesení z 15. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. 5. 2011
26.05.2011[pdf, 117.91 kB]
Informace o drážní výluce na trati 262 - Velké Opatovice - Šebetov
25.05.2011[pdf, 108.8 kB]
Na základě požadavku SŽDC s.o. se bude ve dnech 1. - 3. června 2011 vždy od 7:30 hod. do 13:30 hod. konat výluka tra ...
25.05.2011[pdf, 12.85 kB]
Byla nalezena peněženka. Majitel si ji může vyzvednout na Městském úřadě v Jevíčku v pokladně u pí Romany Václavkové ...
24.05.2011[pdf, 979.6 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - Výměna oplocení u domu č.p. 181 v Chornicích ...
23.05.2011[pdf, 550.22 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2011
23.05.2011[pdf, 490.41 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2011
23.05.2011[pdf, 562.32 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2011
23.05.2011[pdf, 383.68 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 4/2011
23.05.2011[pdf, 351.05 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 5/2011
23.05.2011[pdf, 148.13 kB]
Veřejná vyhláška - výzva k vyzvednutí písemnosti - Dlábek
19.05.2011[pdf, 88.26 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 3058/1 a části pozemku p.č. 3059/1 - oba trvalý traví porost v k.ú. ...
19.05.2011[pdf, 82.14 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej domu č.p. 63 na pozemku p.č.st. 155 a pozemku p.č.st. 155 zastavěná plocha a nádv ...
19.05.2011[pdf, 40.82 kB]
Usnesení z 14. schůze Rady města Jevíčka konané dne 16. 5. 2011
19.05.2011[pdf, 58 kB]
Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 18. 5. 2011
18.05.2011[pdf, 90.8 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 - Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou a zpět
16.05.2011[pdf, 370.19 kB]
Dražební vyhláška - Havran
13.05.2011[pdf, 175.06 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U Cihelny,Třebovská po Okružní ll...
13.05.2011[pdf, 170.41 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Brněnská, Okružní ll, Na Rybniku, Okruzní lV
11.05.2011[pdf, 385.95 kB]
Nařízení č. 3/2011 - mimořádná veterinární opatření
10.05.2011[pdf, 288.33 kB]
Dražební vyhláška - Dostál
10.05.2011[pdf, 87.35 kB]
Záměr prodeje - Prodej domu č.p. 464 na pozemku p.č.st. 387 a pozemku p.č.st.387 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. ...
10.05.2011[pdf, 42.37 kB]
Výkup bylin
09.05.2011[pdf, 938 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ...
06.05.2011[pdf, 731.27 kB]
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Plechová garáž na dobu určitou 20 let.
05.05.2011[pdf, 44.72 kB]
Usnesení z 13. schůze Rady města Jevíčka konané dne 2. 5. 2011
04.05.2011[pdf, 259.64 kB]
Kanalizace - výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2010
04.05.2011[pdf, 925.71 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Mrva
03.05.2011[pdf, 498.14 kB]
Veřejná vyhláška - Modernizace silnice II/366 Křenov-Z. Arnoštov
02.05.2011[pdf, 170.83 kB]
Finanční odbor - Závěrečný účet 2010
02.05.2011[pdf, 53.4 kB]
Finanční odbor - Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2010 v porovnání s rokem 2009
02.05.2011[pdf, 133.91 kB]
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
02.05.2011[pdf, 6.61 MB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jevíčko, IČ: 00276791 za rok 2010
02.05.2011[pdf, 2.05 MB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Kopkovi
02.05.2011[pdf, 320.96 kB]
Výzva - vyjádření k podaném odvolání OVUP 7298/2010-223/B
29.04.2011[pdf, 663.78 kB]
Nařízení č. 1/2011 - mimořádná veterinární opatření - včelí mor
28.04.2011[pdf, 737.57 kB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o změně stavby - Rekonstrukce střechy a stropů rodinného domu č.p. 4 v Ja ...
28.04.2011[pdf, 1016.37 kB]
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Sběrný dvůr v Jaroměřicích
27.04.2011[pdf, 402.25 kB]
Pronájem billboardu naproti prodejně Penny Market
27.04.2011[pdf, 758.75 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o změně stavby - srub č.p. 167 v Bělé u Jevíčka
20.04.2011[pdf, 669.05 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - výměna oplocení ...
19.04.2011[pdf, 826 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Aigel
18.04.2011[pdf, 1.45 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - Rozšíření bioplynové stanice Jevíčko
18.04.2011[pdf, 81.65 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 538/18 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
18.04.2011[pdf, 115.99 kB]
Pronájem nemovitého majetku - garáže ve dvorním traktu domu Růžová 91 stojící na pozemku p.č.st. 33 - zastavěná ploc ...
18.04.2011[pdf, 271.48 kB]
Město Jevíčko nabízí k prodeji dům č. p. 263 na ulici Okružní II včetně přilehlé zahrady
17.04.2011[pdf, 78.68 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej části pozemnku p.č. 4243/1 - orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí
15.04.2011[pdf, 1.06 MB]
Oznámení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Aveko Servomotory, s.r.o.
14.04.2011[pdf, 37.29 kB]
Usnesení z 12. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 4. 2011
14.04.2011[pdf, 42.24 kB]
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 13. 4. 2011
13.04.2011[pdf, 467.32 kB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná ...
13.04.2011[pdf, 141.16 kB]
Závěrečný účet rok 2010 - Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná
08.04.2011[pdf, 1 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - kůlna na nářadí
31.03.2011[pdf, 24.17 kB]
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532402
31.03.2011[pdf, 132.88 kB]
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
30.03.2011[pdf, 489.56 kB]
Veřejná vyhláška - Projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko
30.03.2011[pdf, 1.85 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodutí o umístění stavby - Oplocení pozemků
30.03.2011[pdf, 42.96 kB]
Usnesení z 11. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. 3. 2011
30.03.2011[pdf, 725.32 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - Přichystal
29.03.2011[pdf, 509.46 kB]
Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti - Modernizace silnice II/366 Křenov-Zadní Arnoštov
25.03.2011[pdf, 24.26 kB]
Kontrola a čištění komínů - nové povinnosti majitelů nemovitostí
25.03.2011[pdf, 663.45 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Koutná ...
23.03.2011[pdf, 88.29 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Česká Třebová - Skalice nad Svitavou
21.03.2011[pdf, 121.62 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny
21.03.2011[pdf, 118.48 kB]
Směna nemovitého majetku - pozemek p.č. 4128 - orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí
21.03.2011[pdf, 104.34 kB]
Prodej nemovitého majetku - pozemek p.č. 131/1 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko předměstí
21.03.2011[pdf, 101.43 kB]
Prodej nemovitého majetku - budova č.p. 263 na pozemku p.č.st. 191 a pozemky p.č.st. 191 - zastavěná plocha a nádvoř ...
21.03.2011[pdf, 95.86 kB]
Prodej nemovitého majetku - pozemky p.č. 5330/1, p.č. 5329, p.č. 5331, p.č. 5332, p.č. 5335, vše v k.ú. Jevíčko-pře ...
17.03.2011[pdf, 24.17 kB]
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532402
17.03.2011[pdf, 234.01 kB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 dobrovolného svazku obcí
17.03.2011[pdf, 587.88 kB]
Dražební vyhláška - BP Transport s. r. o.
17.03.2011[pdf, 54.69 kB]
Usnesení z 10. schůze Rady města Jevíčka konané dne 14. 3. 2011
17.03.2011[pdf, 42.28 kB]
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 16. března 2011
17.03.2011[pdf, 32.13 kB]
Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2010
11.03.2011[pdf, 834.24 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - Haderová
10.03.2011[pdf, 291.71 kB]
Dražební vyhláška - Mrkvička
09.03.2011[pdf, 25.2 kB]
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532001
09.03.2011[pdf, 24.92 kB]
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532005
09.03.2011[pdf, 25.19 kB]
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532006
09.03.2011[pdf, 26.03 kB]
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532007
09.03.2011[pdf, 24.84 kB]
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532401
09.03.2011[pdf, 46.82 kB]
Informace o sčítacích komisařích rozdělení do obvodů
09.03.2011[pdf, 31.9 kB]
Kontakty ČSÚ, ČP
09.03.2011[pdf, 1014.99 kB]
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR
09.03.2011[pdf, 1 MB]
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rozšíření bioplynové stanice Jevíčko ...
08.03.2011[pdf, 102 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Suteréní nebytové prostory domu Kostelní 41 stojícího na pozemku p.č.st. 6 v k.ú. Jeví ...
08.03.2011[pdf, 86.43 kB]
Záměr kraje - Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 5376/2 ostatní plocha
02.03.2011[pdf, 44.34 kB]
Usnesení z 9. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. 2. 2011
02.03.2011[pdf, 945.45 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Kubitovi
28.02.2011[pdf, 133.05 kB]
Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
25.02.2011[pdf, 31.13 kB]
Rozpočet na rok 2011 Město Jevíčko
18.02.2011[pdf, 102.99 kB]
Záměr pronájmu p.č. 52/1 a p.č. 53/1 oba zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
17.02.2011[pdf, 108.43 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Česká Třebová - Skalice nad Svitavou
15.02.2011[pdf, 58.68 kB]
Nařízení města Jevíčko č. 1/2011 o stanovení rozsahu způsobu a lhůtách odstraňování...
15.02.2011[pdf, 135.17 kB]
Oznámení o uložení písemnosti - Dlábek
14.02.2011[pdf, 696.53 kB]
Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - revitalizace
14.02.2011[pdf, 375.31 kB]
Výběrové řízení HSY/25/2011 - 2. kolo na zajištění zájemce o koupi majetku státu
14.02.2011[pdf, 793.03 kB]
Výběrové řízení HSY/25/2011 - 2. kolo a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi majetku
09.02.2011[pdf, 795.67 kB]
Rozhodnutí o umístění stavby - Samostatná zděná garáž u domu č.p. 71 ve Slatině
03.02.2011[pdf, 136.59 kB]
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
03.02.2011[pdf, 492.74 kB]
Dražební vyhláška - Mazal
02.02.2011[pdf, 722.47 kB]
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Modernizace silnice II/366 Zadní Arnoštov - Jevíčko ...
31.01.2011[pdf, 519.13 kB]
Dražební vyhláška - Kupsovi 1
31.01.2011[pdf, 517.41 kB]
Dražební vyhláška - Kupsovi 2
31.01.2011[pdf, 521.75 kB]
Dražební vyhláška - Kupsovi 3
31.01.2011[pdf, 153.94 kB]
Dražební vyhláška - Kupsovi 4
31.01.2011[pdf, 147.15 kB]
Oznámení o uložení písemnosti - Kalous
27.01.2011[pdf, 796.05 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - Továrek
25.01.2011[pdf, 106.01 kB]
Prodej pozemku p.č.st. 781/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-předměstí
20.01.2011[pdf, 114.34 kB]
Sběr autolékárniček pro Itibo v Keni
20.01.2011[pdf, 334.34 kB]
Dražební vyhláška - Košťál
17.01.2011[pdf, 29.19 kB]
Informace pro občany od Finančního úřadu v Moravské Třebové
14.01.2011[pdf, 150.91 kB]
Oznámení o uložení písemnosti - Večeřová
13.01.2011[pdf, 132.48 kB]
Prodej nemovitého majetku - prodej části pozemku p.č. 4000 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
12.01.2011[pdf, 598.22 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení o změně stavby před dokončením a pozvání k ústnímu jednání - Revitaliz ...
11.01.2011[pdf, 144.71 kB]
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
11.01.2011[pdf, 154.61 kB]
Oznámení finančního úřadu Moravská Třebová pro majitele nemovitostí
11.01.2011[pdf, 133.61 kB]
Zápis do 1. třídy
10.01.2011[pdf, 188.5 kB]
Oznámení o uložení písemnosti - Horák
10.01.2011[pdf, 181.5 kB]
Oznámení o uložení písemnosti - Jílek
10.01.2011[pdf, 176.5 kB]
Oznámení o uložení písemnosti - Gaňová
07.01.2011[pdf, 666.66 kB]
Rozhodnutí o změně stavby - Nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 297 v Jaroměřicích
06.01.2011[pdf, 882.91 kB]
Rozhodnutí o umístění stavby - Oplocení pozemku ovocného sadu
04.01.2011[pdf, 555.88 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností
03.01.2011[pdf, 517.21 kB]
Návrh výroku územního rozhodnutí - Korbelová
Přijďte