ODKAZY

Úřední deska  
archiv: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | aktuální |

datumicoanotacedatum svěšení
21.12.2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Modernizace silnice II/366 Z. Arnoštov - Jevíčko
06.01.2012
20.12.2011
Usnesení z 32. schůze Rady města Jevíčka konané dne 19. 12. 2011
05.01.2012
18.12.2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kamenná zídka a zpevněná plocha včetně oplocení
05.01.2012
16.12.2011
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 14. 12. 2011
02.01.2012
15.12.2011
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 7/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, ...
02.01.2012
15.12.2011
Usnesení z 31. schůze Rady města Jevíčka konané dne 12. 12. 2011
02.01.2012
07.12.2011
Usnesení z 30. schůze Rady města Jevíčka konané dne 5. 12. 2011
23.12.2011
07.12.2011
Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Vodní nádrž Lípa
23.12.2011
05.12.2011
Velká změna jízdních řádů
10.01.2012
05.12.2011
Tisková zpráva Pardubického kraje - Většina starostů Svitavska je s jízdními řády spokojená
21.12.2011
05.12.2011
Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
15.12.2011
05.12.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Hanák
21.12.2011
30.11.2011
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 23. 11. 2011
16.12.2011
28.11.2011
Rozpočet Města Jevíčko na rok 2012 - návrh
14.12.2011
28.11.2011
Pronájem nemovitého majetku - Část nebytových prostor domu M. Mikuláše 449 na pozemku p.č.st. 259 - zastavěná plocha a nádvoří ...
14.12.2011
28.11.2011
Směna nemovitého majetku - Pozemek p.č. 3060/1 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
14.12.2011
28.11.2011
Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2012
14.12.2011
25.11.2011
Usnesení z 29. schůze Rady města Jevíčka konané dne 21. 11. 2011
12.12.2011
25.11.2011
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Bioplynová stanice 0,6 MW, Jevíčko (12MB)
12.12.2011
21.11.2011
Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/139/2011 - 4. kolo a jeho podmínkách
02.01.2012
18.11.2011
Pronájem nemovitého majetku - část pozemku p.č. 5330/1 - trvalý travní porost v k.ú. Jevíčko-předměstí
05.12.2011
18.11.2011
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Rozpočet na rok 2012 návrh
05.12.2011
16.11.2011
Pronájem nemovitého majetku - nebytové prostory domu Třebovská 71 na pozemku p.č.st. 15/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. ...
05.12.2011
16.11.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 3060/5 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
05.12.2011
14.11.2011
Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/221/2011 - 1. kolo - pozemek pozemková parcela číslo 3845
08.12.2011
11.11.2011
Záměr kraje - prodej pozemků st. p. č. 387/2 a 387/3 - zastavěná plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
29.11.2011
09.11.2011
Usnesení z 28. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 11. 2011
25.11.2011
09.11.2011
Hromadné oznámení o místě uložení daňové písemnosti
25.11.2011
09.11.2011
Dražební vyhláška - Dostál
08.12.2011
09.11.2011
Dražební vyhláška - Kučera
25.11.2011
09.11.2011
Dražební vyhláška - Trčka
09.12.2011
09.11.2011
Dražební vyhláška - Žáčkovi
07.12.2011
03.11.2011
Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí - Bioplynová stanice 0,6 MW, Jevíčko
20.11.2011
27.10.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - územní rozhodnutí - dětské hřiště
12.11.2011
26.10.2011
Usnesení z 27. schůze Rady města Jevíčka konané dne 24. 10. 2011
11.11.2011
26.10.2011
Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
24.11.2011
21.10.2011
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou (a zpět) dne 26. října 2011
27.10.2011
19.10.2011
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 12. 10. 2011
04.11.2011
18.10.2011
Dražební vyhláška - Sedláčková
15.12.2011
18.10.2011
Nařízení č. 8/2011 - Mimořádná veterinární opatření - včelí mor
03.11.2011
17.10.2011
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních ...
02.11.2011
17.10.2011
Usnesení z 26. schůze Rady města Jevíčka konané dne 14. 10. 2011
02.11.2011
13.10.2011
Usnesení z 25. schůze Rady města Jevíčka konané dne 10. 10. 2011
31.10.2011
04.10.2011
Usnesení - Vondálová 047 EX 156/09 - 299
20.10.2011
04.10.2011
Usnesení - Vondálová 047 EX 156/09 - 298
20.10.2011
04.10.2011
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. HSY/185/2011 - 1. kolo - koupě majetku v katastrálním území Hartinkov a obci Hartink ...
03.11.2011
04.10.2011
Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/185/2011 - koupě majetku v katastrálním území Hartinkov a obci Hartinkov
03.11.2011
04.10.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 1418/1 - ostatní plocha v k.ú. Zadní Arnoštov
21.10.2011
30.09.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Rozbořilovi
16.10.2011
30.09.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Rehau, s.r.o.
16.10.2011
30.09.2011
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
16.11.2011
30.09.2011
Dražební vyhláška - Pospíšil
16.11.2011
30.09.2011
Dražební vyhláška - Sedlář
16.11.2011
30.09.2011
Dražební vyhláška - Jílek
16.11.2011
30.09.2011
Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
13.10.2011
29.09.2011
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání územního plánu Jevíčko
30.10.2011
29.09.2011
Usnesení z 24. schůze Rady města Jevíčka konané dne 26. 9. 2011
17.10.2011
29.09.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Bioplynová stanice
15.10.2011
22.09.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou, zahájení územního řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání - dětské hřiště
08.10.2011
19.09.2011
Nebytové prostory domu Palackého nám. 1 na pozemku p.č.st. 116/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-město
07.10.2011
19.09.2011
Stavební povolení veřejnou vyhláškou - ČOV Chornice - oplocení, přípojka vody, elektropřípojka, komunikace, solární ohřev TUV
05.10.2011
19.09.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Trejtnar
05.10.2011
15.09.2011
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 14. 9. 2011
03.10.2011
15.09.2011
Usnesení o nařízení dražebního roku - Kyseláková sp. zn. 047 EX 156/09-282
30.09.2011
15.09.2011
Usnesení o nařízení dražebního roku - Kyseláková sp. zn. 047 EX 156/09-281
30.09.2011
14.09.2011
Usnesení z 23. schůze Rady města Jevíčka konané dne 12. 9. 2011
30.09.2011
02.09.2011
Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka - kulturní dům Z. Arnoštov
15.09.2011
01.09.2011
Usnesení z 22. schůze Rady města Jevíčka konané dne 29. 8. 2011
19.09.2011
22.08.2011
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Moravská Třebová - Chornice - Velké Opatovice ve dnech 1. a 2. září 2011
07.09.2011
22.08.2011
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 - Chornice - Velké Opatovice ve dnech 5. a 6. září 2011
07.09.2011
19.08.2011
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 17. 8. 2011
05.09.2011
19.08.2011
Usnesení z 21. schůze Rady města Jevíčka konané dne 15. 8. 2011
05.09.2011
18.08.2011
Pronájem nemovitého majetku - pozemky p.č. 228/25 ostatní plocha a p.č. 3073/4 zahrada, oba v k.ú. Jevíčko-předměstí
05.09.2011
18.08.2011
Pronájem nemovitého majetku - nebytové prostory v 1. NP domu Kostelní 41 na pozemku p.č.st. 6 v k.ú. Jevíčko-město
05.09.2011
17.08.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - ČOV Chornice
02.09.2011
15.08.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Gloc
31.08.2011
09.08.2011
Usnesení z 20. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. 8. 2011
25.08.2011
08.08.2011
Usnesení z 19. schůze Rady města Jevíčka konané dne 3. 8. 2011
24.08.2011
08.08.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - rodinný dům Langerovi
24.08.2011
05.08.2011
Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
18.08.2011
01.08.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej pozmků p.č. 222/5 a p.č. 3073/3, oba zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
17.08.2011
01.08.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce a stavební úpravy domu č.p. 45 v Jaroměřicích
17.08.2011
27.07.2011
Směna nemovitého majetku - část pozemků p.č. 4224/2 - orná půda, p.č. 530/21 - orná půda, p.č.st. 1013/2 - zastavěná plocha a ...
15.08.2011
26.07.2011
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Autodílna u domu č.p. 387 v Jevíčku
12.08.2011
25.07.2011
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 - Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou a zpět
30.07.2011
21.07.2011
Dražební vyhláška - Dostál
08.09.2011
14.07.2011
Dražební vyhláška - Jankovič
01.08.2011
12.07.2011
Usnesení z 18. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 7. 2011
29.07.2011
30.06.2011
Usnesení z 17. schůze Rady města Jevíčka konané dne 29. 6. 2011
18.07.2011
30.06.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemků p.č. 15/4 a p.č. 13/2 - oba zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
18.07.2011
24.06.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Bocra
10.06.2011
22.06.2011
Dražební vyhláška - Žáčkovi
08.09.2011
22.06.2011
Pronájem nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 46/1 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
11.07.2011
22.06.2011
Prodej nemovitého pozemku - Prodej části pozemku p.č. 46/1 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
11.07.2011
22.06.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - autodílna u domu č.p. 387 v Jev ...
09.07.2011
21.06.2011
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 15. 6. 2011
08.07.2011
15.06.2011
Usnesení z 16. schůze Rady města Jevíčka konané dne 13. 6. 2011
01.07.2011
13.06.2011
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elekřiny - Luční. Okruní II, Biskupitská, Olomoucká, Pod Zahradami, ADOS, ODES, Mars
25.06.2011
13.06.2011
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elekřiny - sídliště K. Čapka, Vrchlického, Panské Pole, Svitavská od č.p. 556 k Z. Arnoštov ...
24.06.2011
13.06.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - Regam
29.06.2011
08.06.2011
Závěrečný účet regionu MTJ - Rozbor hospodaření k 31.12.2010
23.06.2011
08.06.2011
Dražební vyhláška - Jankovič
25.06.2011
07.06.2011
Pronájem nemovitého majetku - pozemek p.č. 27 - zahrada v k.ú. Jevíčko-město
23.06.2011
03.06.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístení stavby - stavba rodinného domu
19.06.2011
03.06.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - studna
19.06.2011
02.06.2011
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
16.06.2011
01.06.2011
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka - Rekonstrukce střechy a stropů, Jaroměřice 4
17.06.2011
01.06.2011
Usnesení z 15. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. 5. 2011
17.06.2011
26.05.2011
Informace o drážní výluce na trati 262 - Velké Opatovice - Šebetov
31.05.2011
25.05.2011
Byla nalezena peněženka. Majitel si ji může vyzvednout na Městském úřadě v Jevíčku v pokladně u pí Romany Václavkové
27.05.2011
25.05.2011
Na základě požadavku SŽDC s.o. se bude ve dnech 1. - 3. června 2011 vždy od 7:30 hod. do 13:30 hod. konat výluka traťové kolej ...
04.06.2011
24.05.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - Výměna oplocení u domu č.p. 181 v Chornicích
09.06.2011
23.05.2011
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2011
08.06.2011
23.05.2011
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2011
08.06.2011
23.05.2011
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2011
08.06.2011
23.05.2011
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 4/2011
08.06.2011
23.05.2011
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 5/2011
08.06.2011
23.05.2011
Veřejná vyhláška - výzva k vyzvednutí písemnosti - Dlábek
08.06.2011
19.05.2011
Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 18. 5. 2011
06.06.2011
19.05.2011
Usnesení z 14. schůze Rady města Jevíčka konané dne 16. 5. 2011
06.06.2011
19.05.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej domu č.p. 63 na pozemku p.č.st. 155 a pozemku p.č.st. 155 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. ...
06.06.2011
19.05.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 3058/1 a části pozemku p.č. 3059/1 - oba trvalý traví porost v k.ú. Jevíčko-př ...
06.06.2011
18.05.2011
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 - Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou a zpět
28.05.2011
16.05.2011
Dražební vyhláška - Havran
01.06.2011
13.05.2011
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U Cihelny,Třebovská po Okružní ll...
26.05.2011
13.05.2011
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Brněnská, Okružní ll, Na Rybniku, Okruzní lV
26.05.2011
11.05.2011
Nařízení č. 3/2011 - mimořádná veterinární opatření
27.05.2011
10.05.2011
Výkup bylin
13.06.2011
10.05.2011
Záměr prodeje - Prodej domu č.p. 464 na pozemku p.č.st. 387 a pozemku p.č.st.387 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-p ...
27.05.2011
10.05.2011
Dražební vyhláška - Dostál
26.05.2011
09.05.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu j ...
26.05.2011
06.05.2011
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Plechová garáž na dobu určitou 20 let.
23.05.2011
05.05.2011
Usnesení z 13. schůze Rady města Jevíčka konané dne 2. 5. 2011
23.05.2011
04.05.2011
Kanalizace - výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2010
20.05.2011
04.05.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Mrva
21.05.2011
03.05.2011
Veřejná vyhláška - Modernizace silnice II/366 Křenov-Z. Arnoštov
19.05.2011
02.05.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jevíčko, IČ: 00276791 za rok 2010
18.05.2011
02.05.2011
Finanční odbor - Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2010 v porovnání s rokem 2009
18.05.2011
02.05.2011
Finanční odbor - Závěrečný účet 2010
18.05.2011
02.05.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Kopkovi
19.05.2011
02.05.2011
Výzva - vyjádření k podaném odvolání OVUP 7298/2010-223/B
19.05.2011
02.05.2011
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
19.05.2011
29.04.2011
Nařízení č. 1/2011 - mimořádná veterinární opatření - včelí mor
17.05.2011
28.04.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o změně stavby - Rekonstrukce střechy a stropů rodinného domu č.p. 4 v Jaroměřicích
15.05.2011
28.04.2011
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Sběrný dvůr v Jaroměřicích
15.05.2011
27.04.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o změně stavby - srub č.p. 167 v Bělé u Jevíčka
14.05.2011
27.04.2011
Pronájem billboardu naproti prodejně Penny Market
30.06.2011
20.04.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - výměna oplocení
07.05.2011
19.04.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Aigel
06.05.2011
18.04.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 538/18 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
05.05.2011
18.04.2011
Pronájem nemovitého majetku - garáže ve dvorním traktu domu Růžová 91 stojící na pozemku p.č.st. 33 - zastavěná plocha a nádvo ...
05.05.2011
18.04.2011
Město Jevíčko nabízí k prodeji dům č. p. 263 na ulici Okružní II včetně přilehlé zahrady
29.04.2011
18.04.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - Rozšíření bioplynové stanice Jevíčko
05.05.2011
17.04.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej části pozemnku p.č. 4243/1 - orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí
04.07.2011
15.04.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Aveko Servomotory, s.r.o.
02.05.2011
14.04.2011
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 13. 4. 2011
02.05.2011
14.04.2011
Usnesení z 12. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 4. 2011
02.05.2011
13.04.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná
29.04.2011
13.04.2011
Závěrečný účet rok 2010 - Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná
29.04.2011
08.04.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby - kůlna na nářadí
25.04.2011
31.03.2011
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
14.04.2011
31.03.2011
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532402
31.05.2011
30.03.2011
Usnesení z 11. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. 3. 2011
15.04.2011
30.03.2011
Veřejná vyhláška - Projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko
03.05.2011
30.03.2011
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodutí o umístění stavby - Oplocení pozemků
15.04.2011
30.03.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - Přichystal
15.04.2011
29.03.2011
Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti - Modernizace silnice II/366 Křenov-Zadní Arnoštov
14.04.2011
25.03.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Koutná
29.04.2011
25.03.2011
Kontrola a čištění komínů - nové povinnosti majitelů nemovitostí
31.05.2011
23.03.2011
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Česká Třebová - Skalice nad Svitavou
31.03.2011
21.03.2011
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny
23.04.2011
21.03.2011
Prodej nemovitého majetku - pozemek p.č. 131/1 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko předměstí
06.04.2011
21.03.2011
Prodej nemovitého majetku - pozemky p.č. 5330/1, p.č. 5329, p.č. 5331, p.č. 5332, p.č. 5335, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí
06.04.2011
21.03.2011
Směna nemovitého majetku - pozemek p.č. 4128 - orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí
06.04.2011
21.03.2011
Prodej nemovitého majetku - budova č.p. 263 na pozemku p.č.st. 191 a pozemky p.č.st. 191 - zastavěná plocha a nádvoří...
06.04.2011
17.03.2011
Usnesení z 10. schůze Rady města Jevíčka konané dne 14. 3. 2011
04.04.2011
17.03.2011
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532402
31.03.2011
17.03.2011
Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2010
04.04.2011
17.03.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 dobrovolného svazku obcí
04.04.2011
17.03.2011
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 16. března 2011
04.04.2011
17.03.2011
Dražební vyhláška - BP Transport s. r. o.
15.06.2011
11.03.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - Haderová
27.03.2011
10.03.2011
Dražební vyhláška - Mrkvička
21.03.2011
09.03.2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rozšíření bioplynové stanice Jevíčko
25.03.2011
09.03.2011
Kontakty ČSÚ, ČP
31.05.2011
09.03.2011
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532401
31.05.2011
09.03.2011
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532007
31.05.2011
09.03.2011
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532006
31.05.2011
09.03.2011
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532005
31.05.2011
09.03.2011
Informace o sčítacích komisařích - obvod 532001
31.05.2011
09.03.2011
Informace o sčítacích komisařích rozdělení do obvodů
31.05.2011
09.03.2011
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR
31.05.2011
08.03.2011
Záměr kraje - Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 5376/2 ostatní plocha
08.04.2011
08.03.2011
Pronájem nemovitého majetku - Suteréní nebytové prostory domu Kostelní 41 stojícího na pozemku p.č.st. 6 v k.ú. Jevíčko-město
25.03.2011
02.03.2011
Usnesení z 9. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. 2. 2011
18.03.2011
02.03.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Kubitovi
18.03.2011
28.02.2011
Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
17.03.2011
25.02.2011
Rozpočet na rok 2011 Město Jevíčko
16.03.2011
18.02.2011
Záměr pronájmu p.č. 52/1 a p.č. 53/1 oba zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
07.03.2011
17.02.2011
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Česká Třebová - Skalice nad Svitavou
22.02.2011
15.02.2011
Nařízení města Jevíčko č. 1/2011 o stanovení rozsahu způsobu a lhůtách odstraňování...
02.03.2011
15.02.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Dlábek
03.03.2011
14.02.2011
Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - revitalizace
02.03.2011
14.02.2011
Výběrové řízení HSY/25/2011 - 2. kolo a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi majetku
14.03.2011
14.02.2011
Výběrové řízení HSY/25/2011 - 2. kolo na zajištění zájemce o koupi majetku státu
14.03.2011
09.02.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Samostatná zděná garáž u domu č.p. 71 ve Slatině
25.02.2011
03.02.2011
Dražební vyhláška - Mazal
26.03.2011
03.02.2011
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
17.02.2011
02.02.2011
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Modernizace silnice II/366 Zadní Arnoštov - Jevíčko
18.02.2011
31.01.2011
Dražební vyhláška - Kupsovi 4
17.03.2011
31.01.2011
Dražební vyhláška - Kupsovi 3
17.03.2011
31.01.2011
Dražební vyhláška - Kupsovi 2
17.03.2011
31.01.2011
Dražební vyhláška - Kupsovi 1
17.03.2011
31.01.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Kalous
16.02.2011
27.01.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - Továrek
16.02.2011
25.01.2011
Prodej pozemku p.č.st. 781/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-předměstí
14.02.2011
20.01.2011
Dražební vyhláška - Košťál
04.02.2011
20.01.2011
Sběr autolékárniček pro Itibo v Keni
11.02.2011
17.01.2011
Informace pro občany od Finančního úřadu v Moravské Třebové
01.04.2011
14.01.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Večeřová
31.01.2011
13.01.2011
Prodej nemovitého majetku - prodej části pozemku p.č. 4000 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
31.01.2011
12.01.2011
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení o změně stavby před dokončením a pozvání k ústnímu jednání - Revitalizace Palack ...
28.01.2011
11.01.2011
Zápis do 1. třídy
04.02.2011
11.01.2011
Oznámení finančního úřadu Moravská Třebová pro majitele nemovitostí
01.02.2011
11.01.2011
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
20.01.2011
10.01.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Gaňová
26.01.2011
10.01.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Horák
26.01.2011
10.01.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Jílek
26.01.2011
07.01.2011
Rozhodnutí o změně stavby - Nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 297 v Jaroměřicích
23.01.2011
06.01.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Oplocení pozemku ovocného sadu
22.01.2011
04.01.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností
19.01.2011
03.01.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí - Korbelová
08.01.2011
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 18.červenec 2018
18 : 43 : 47
Dnes má svátek Drahomíra
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011